Mateřské dávky jsou osvobozeny od placení daně z příjmů

Dobrá zpráva pro španělské rodiny! Nejvyšší soud je příčinou této novinky, kterou může mnoho domácností těžit: " výhody Veřejné dávky na mateřství získané ze sociálního zabezpečení jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. "

Novinka, která reaguje na rozsudek vrchního soudního dvora v Madridu z června 2017, který odhadoval odvolání ženy a nařídil, aby státní pokladna vrátila částku zapsanou v IRPF v roce 2013 za přínos pro mateřství s poplatkem za sociální zabezpečení přijaté v uvedeném roce.

Možnost uplatnění nároku

Rozsudek Nejvyššího soudu bude nejen prospěšné rodinám, které o tuto pomoc v budoucnu žádají. Všechny tyto domácnosti, které musely za tyto dávky platit víc, mohou o Haciendě tvrdit částku, Ačkoli ano, doporučuje se obezřetnost, protože každý případ je jiný a každá individualita bude brána v úvahu předtím, než přistoupíte k tomuto návratu.


První věc, kterou je třeba vzít v úvahu předtím zpětné získávání Tato refundace IRPF je čas, který uplynul od vyhlášení prohlášení do příslušné státní pokladny. Všichni předepisují po čtyřech letech, tj. Pouze ty domácnosti, které od roku 2014 měly dítě a pošlou tuto dokumentaci v roce 2015, budou považovány za způsobilé k získání takových peněz zaplacených více.

Nepochybně toto opatření bude mít pro španělské domácnosti velký přínos. Stačí se podívat na údaje ministerstva práce, které to naznačují 120 000 žen tyto pomůcky přijaly v první polovině roku 2018.

Pomůcky na mateřství

Jaké výhody má matka ve Španělsku? Nikdy neubližuje právům, protože sociální zabezpečení si pamatuje následující:


Ekonomický přínos se skládá z dotace, jejíž denní částka bude rovnající se 100% aktuálního denního IPREM s následujícími výjimkami:

- Je-li denní regulační základ, který je rovnocenný základnímu dni stanovenému pro přínos v oblasti informačních technologií založený na společných nepředvídatelných výdajích, nižší.

- V případě pracovníků pracujících na částečný úvazek, pokud by denní regulační základ, který vyplýval z rozdělení součtu základních příspěvků připsaných v průběhu roku předcházejícího kauzální události mezi 365, byl nižší, použije se to.

- Dotace může být uznána prostřednictvím předběžného rozhodnutí INSS s posledním základem příspěvků zaznamenaným v podnikových databázích systému, pokud příspěvková základna odvozená od běžných podmíněností měsíce před začátkem měsíce není zahrnutá do uvedených základen. Odpočinek nebo povolení, kdy bude konečné rozhodnutí vydáno s přepočtem odpovídající dotace.


Regulační základna bude aktualizována v následujících případech:

- Pokud dojde k navýšení příspěvkové základny v důsledku zvýšení platů na základě právního předpisu, kolektivní smlouvy nebo rozhodnutí soudu, které se projeví až do data před začátkem mateřské dovolené. V takovém případě, je-li regulační základna vyšší než stávající IPREM, použije se k určení výše subvence.

- V případech, kdy byl pro výpočet subvence použit poslední příspěvková základna zaznamenaná v databázích systému a následně se ověřilo, že se neshoduje se základem příspěvků na běžné nepředvídatelné měsíce před měsícem počátku povolení nebo odpočinku.

Damián Montero

Video: Suzuki Swift Sport 2018 test - Maroš ČABÁK TOPSPEED.sk


Zajímavé Články

Muzea v romantických domech a palácích

Muzea v romantických domech a palácích

Není pochyb o tom, že muzea jsou ideálním místem pro obohacení dětí kulturně a mohou být velmi zajímavé, pokud uspořádáme návštěvu a přemýšlíme o nich. Z tohoto důvodu navrhujeme trasu přes dvě různá...

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

Svátky jsou okamžikem, kdy si po ročním období práce a studia můžete užít zasloužený odpočinek. Všichni se těšíme na příchod těch nejlepších letních dnů, které jsme se pravděpodobně připravovali na...