Zvýšit počet mladých lidí zapsaných do neuniverzitního vzdělávání

Dobré vzdělání je nezbytné pro skvělou budoucí práci. Existuje mnoho etap, které tvoří akademické učební osnovy od doby, kdy jste si položili nohu do mateřské školy, dokud nebude podepsána první smlouva. Často si myslíte o tom vysoké školy Jako cestovní itinerář před úkolem však nemusí každý studovat kariéru a samozřejmě existuje celá předchozí cesta.

Učení ne univerzity představují důležitou součást akademického učebního plánu buď proto, že tvoří studenta, který přijde na fakultu, nebo proto, že volbou je formativní cyklus. A jaká je situace těchto vzdělávacích tras? Podle údajů Ministerstva školství vzrostl počet studentů, kteří se do nich zapsali.


8 179 539 zapsaných

Celkově je v Španělsku zapsáno 8 179 539 studentů neuniverzitního vzdělávání. Nemyslete na tyto trasy pouze jako tréninkové cykly. Vzdělání v raném dětství, první, povinné sekundární, maturitní zkouška a odborná příprava tvoří tento katalog, který se v kurzu zvýšil 2018-2019.

Ve srovnání s loňským rokem existují 20,934 více studentů zapsáno do neuniverzitního vzdělávání. Růst o 0,3%. V jednotlivých etapách dochází ke ztrátě studenta tím, že se v tomto stupni vzdělání registrovalo 1 737 979 dětí, což je o 20 292 méně než v akademickém roce 2017-2018, což představuje pokles o 1,2 v porovnání s předchozím rokem a který je příznakem pádu narození v této zemi.


Ti, kdo dorostli, jsou studenti druhého cyklu povinného středního vzdělání, ESO, které zůstaly v počtu 1 964 787 zapsaných, o 35 107 více než v akademickém roce 2017-2018, růst o 1,8%. Studenti základních škol také klesají s 11 505 méně studenty, což je pokles o 0,4%. Dalším příznakem poklesu porodnosti ve Španělsku.

Formativní cykly rostou

Údaje pro akademický rok 2018-2019 zahrnují 824 612 studentů studentů odborného vzdělávání. Ve srovnání s loňskými údaji je zvýšení o 2,5%, v absolutních číslech je o 19,783 více. Účast na různých modalitách formativních cyklů, ten, který roste více, je ten, který má vyšší stupeň.

Studenti, kteří absolvují vysokoškolský vzdělávací cyklus v tomto akademickém roce 2018-2019, jsou 408 607, což představuje nárůst o 15 076 studentů, což představuje nárůst o 3,8%. Oni také rostou, ačkoli v menší míře, základní odborné vzdělávání, které čísla jeho zapsané v 73,724, 2,1% více než ty zapsané v předchozím akademickém roce, 1,538 více pokud se podíváte na absolutní čísla.


Konečně, odborná příprava středního stupně uvádí své studenty ve 342 281, což představuje nárůst o 0,9% oproti předchozímu roku a 15 076 absolventů absolventů. Komunity, Andalusie to znamená 17,6% těch, kteří byli zařazeni do tréninkových cyklů, a na druhém místě v Katalánsku se 16,3% celko- vého státu a na pódiu uzavřelo Madridské společenství s 11,8%.

Damián Montero

Video: Biblical Series I: Introduction to the Idea of God


Zajímavé Články

Rozhodovací dilema a co byste udělal?

Rozhodovací dilema a co byste udělal?

Hlavním prvkem umění doprovázejících dětí, kteří se stávají zdravými a emocionálně silnými, jsou schopni riskovat výběr a převzetí odpovědnosti za jejich rozhodnutí, je afektivní růst rodičů. Pro...

Císaři mění evoluci ženského těla

Císaři mění evoluci ženského těla

Porod je velmi komplikovaný proces, který často vyžaduje chirurgický zákrok, aby dítě vyřadilo z dělohy. Tyto postupy jsou známé jako cesareans a v posledních letech výrazně vzrostly v rozvinutých...