Organizace domácí práce u dětí, klíč k úspěchu školy

The úkoly v nejmenším jsou nástrojem, o kterém bylo hodně diskutováno. Jsou nezbytné nebo ne? Měly by existovat změny aktuálního modelu? Přestože tento dialog odpovídá odborníkům ve vzdělávání, nelze popřít, že úkoly, stejně jako každá jiná odpovědnost udělená dětem, musí být vykonávána sama a nevykonávána rodiči.

Nicméně pracovní zátěž může být dělána do kopce pro ty nejmenší a rodiče se chtějí zapojit do realizace úkoly, Nicméně to není řešení, náprava je naučit děti, jak uspořádat svůj čas, aby získali chvíli pro všechno a dokončili veškeré povinnosti spojené se školním životem.


Organizace: klíč k práci doma

Z platformy Educure Ukazuje se, že není špatné zapojit se do úkolů těch nejmladších, ale je třeba se naučit to dělat bez převzetí těchto povinností. Jaký je nejlepší způsob, jak to udělat? Organizace a supervize jsou klíčem k tomu, aby mohli děti poskytnout nejlepší pomoc.

Prvním krokem je vysvětlit dětem od mladého věku, jak důležité je mít dobrou organizaci. Plánování domácí práce by mělo být přítomno od prvních dnů třídy, úkol, který musí doprovázet a studijní metodu v souvislosti s tímto programováním, aby získali dobrý akademický výkon.


Rodiče mohou pomoci označením studijní plán denně, vždy s přihlédnutím k věku dítěte a školnímu roku, ve kterém je. Tento plán musí být zachován ve stejnou dobu a zdůrazní se důležitost dodržování této organizace. Pokud jsou vaše závazky dokončeny před dohodnutou dobou, budou prozkoumány pro zkoušky nebo přečteny, až do konce této části dne.

Doporučuje se také vytvořit kalendář, v němž by měly být označeny zkoušky nebo práce, které mají být doručeny, aby se nezapomnělo na tyto zkoušky důležitých termínech a další denní plán, kdy se denní úkol projeví, více v krátkodobém horizontu a s větší jasností. Přednost bude věnována dalším rekreačním aktivitám, které musí mít také čas a přestávku v dohodnutém čase studia.

Dohled: úkol rodičů

Jak již bylo řečeno, druhým bodem, jak pomoci dětem při plnění jejich akademických povinností, je dohledu, Musíte doprovázet a trávit více času, když jsou děti mladší, a pak je nechat osamoceně, vysvětluje, že jsou zodpovědné za jejich školní práci.


Být k dispozici, je-li to možné, aby jim pomohl při složitějších úkolech nebo potíže které lze prezentovat. Nejprve se ujistěte, že je dodržováno stanovené plánování a dodržuje se správná studijní technika. Sledujte, co se naučil, a sledujte přetrvávající potíže, abyste je s učitelem diskutovali a provést příslušný zásah.

Je důležité, aby se rodiče soustředili a ocenili více neustálého úsilí, malých úspěchů a cílů, které jsou překonány, aby se zabránilo frustraci a odrazování, které nakonec vedou k selhání školy. The postoj Musí to být vždy postoj, musí být pozitivní a úctyhodný, bez zdrcujícího, otřeseného nebo obtěžujícího.

Damián Montero

Video: Enrique Iglesias - SUBEME LA RADIO ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox (Official Video)


Zajímavé Články

Takto jsou chlapci od 10 do 12 let

Takto jsou chlapci od 10 do 12 let

Rovnost práv mezi muži a ženami není móda, ale dobytí moderních časů. Někdy mají nápady stejně jednoduché jako ženy stejné příležitosti jako muži, stejná práva atd. Byly velmi zapomenuty.Je zřejmé,...

Vzdělání nebo genetika: co dělá inteligentní dítě?

Vzdělání nebo genetika: co dělá inteligentní dítě?

Co dělá inteligentní dítě? Existuje klíč k tomu, že jedna osoba je moudřejší než druhá? Budou ti, kteří si nemyslím, protože inteligence je přímo spojena s genetickými vlastnostmi dítěte. Budou také...

Sporty v těhotenství: opatření a výhody

Sporty v těhotenství: opatření a výhody

Pěkná analýza nás může přimět k tomu, abychom si mysleli, že sport, fyzická aktivita a těhotenství jsou opačné skutečnosti. Za to stojí za to, aby si pomyslela na to, jak dobře to může přijít Fyzická...