Výraz těla u dětí, proč je tak důležité?

Může to být člověk komunikovat s jiným různými způsoby. I když je slovo nejčastěji používaným nástrojem, držení těla a způsob, jakým se tělo pohybuje, má také co říct. Z tohoto důvodu je velmi důležité učit malé děti, aby využily těchto dovedností, aby mohli přenášet do ostatních, aniž by museli umět vyslovovat nějaký zvuk.

Existuje mnoho prvků, které zasahují do tělesného výrazu a že musíme vyučovat, abychom použili ty nejmenší. Za tímto účelem Univerzita v Valladolidu nabízí řadu tipů prostřednictvím jedné ze svých výukových jednotek, aby rodiny mohly tyto dovednosti rozvíjet.

Význam výrazu těla

V této didaktické jednotce je potřeba učit, jak se vyjádřit k tělu, ospravedlněná, protože je nástrojem, do něhož vstupují různé oblasti. intervenujte ve vývoji dětí: sociální, kognitivní, jazyková, motorická a afektivní. Práce na tomto způsobu přenosu zpráv znamená zásah ve všech těchto oblastech současně.


Například učení, jak používat ruce k přenosu zpráv, pomůže dětem nejen se naučit komunikovat poselství, ale také abyste si uvědomili své vlastní tělo a možnosti, které nabízí. Na druhé straně se děti naučí nejen přenášet slova, ale uvědomovat si své pocity a dát jim formu prostřednictvím těchto přenosových technik.

Autorský výraz obohacuje a rozšiřuje své komunikační možnosti, přispívá k doméně prostoru, ke znalosti vlastní tělo a to ostatních, stejně jako průzkum motorických možností; zejména v této fázi vzdělávání v raném dětství. Situace, která je v tom okamžiku, kdy se začínají vztahovat, chápat a používat slovní i neverbální komunikaci.


Prvky výrazu těla

Jaké prvky zasahují do tělesného výrazu? Stojí za zmínku následující:

- Tělo, Je to expresivní nástroj, protože je zdrojem informací o náladách, a to jak pro osobu, která vyjadřuje, tak pro ty, kteří tento výraz pozorují. Vedle tělesného vyjádření se naučí anatomie těla a jeho fungování, stejně jako ikonografický postoj tělesa, tedy tělesný obrys (intuition clogal samotného těla.

- Emoce, Vyjádření emocí prostřednictvím gest, těla a hlasu je autentické; z tohoto důvodu je lidská bytost od raného věku schopna rozlišit různé typy emocí prostřednictvím pozorování výrazu obličeje, intonace hlasu, jeho intenzity, rytmu a přízvuk fráze.

- Gesto, Gesto je jazyk. Ve skutečnosti nejenže slouží k zachycení světa kolem nás a vytváření kontaktu s objekty, ale také komunikuje náš záměr s ostatními.


- Hnutí, Jedná se o jeden z prvků motorického chování a má čtyři základní součásti. Jedná se o: objekt, co se pohybuje; prostor a smysl, kterým směrem; intenzita, s jakou energií; a trvání, jak dlouho.

- Postoj, Je to nejjednodušší neverbální klíč k objevení a sledování. Prostřednictvím toho člověka poznáte.

Damián Montero

Video: СЛУЖЕНИЕ


Zajímavé Články

Tanec, dobrá volba proti hypertenzi ve stáří

Tanec, dobrá volba proti hypertenzi ve stáří

Bavte se, udržuje nás aktivní a spojuje výhody fyzického a duševního cvičení. The tanec Je to dobré rozhodnutí zabírat náš volný čas. Ještě více poté, co univerzita v Granadě zjistila, že tanec...

Nápady, jak strávit Den otce s rodinou

Nápady, jak strávit Den otce s rodinou

19. března se blíží, velmi zvláštní den pro rodiny, protože je to den věnovaný rodiče Pracují tak tvrdě, aby vzdělávali své děti. Bod v kalendáři, který stojí za to oslavovat, aby těmto lidem...

Nejlepší plány na rodinný most

Nejlepší plány na rodinný most

Přijde Puente del Pilar. 12. října bude mnoho školních dětí žít národní svátek přeložený do dne odpočinku, který přidá k víkendu. Tři dny, které mohou být použity k tomu, aby byly v rodině, aby...