Výraz těla u dětí, proč je tak důležité?

Může to být člověk komunikovat s jiným různými způsoby. I když je slovo nejčastěji používaným nástrojem, držení těla a způsob, jakým se tělo pohybuje, má také co říct. Z tohoto důvodu je velmi důležité učit malé děti, aby využily těchto dovedností, aby mohli přenášet do ostatních, aniž by museli umět vyslovovat nějaký zvuk.

Existuje mnoho prvků, které zasahují do tělesného výrazu a že musíme vyučovat, abychom použili ty nejmenší. Za tímto účelem Univerzita v Valladolidu nabízí řadu tipů prostřednictvím jedné ze svých výukových jednotek, aby rodiny mohly tyto dovednosti rozvíjet.

Význam výrazu těla

V této didaktické jednotce je potřeba učit, jak se vyjádřit k tělu, ospravedlněná, protože je nástrojem, do něhož vstupují různé oblasti. intervenujte ve vývoji dětí: sociální, kognitivní, jazyková, motorická a afektivní. Práce na tomto způsobu přenosu zpráv znamená zásah ve všech těchto oblastech současně.


Například učení, jak používat ruce k přenosu zpráv, pomůže dětem nejen se naučit komunikovat poselství, ale také abyste si uvědomili své vlastní tělo a možnosti, které nabízí. Na druhé straně se děti naučí nejen přenášet slova, ale uvědomovat si své pocity a dát jim formu prostřednictvím těchto přenosových technik.

Autorský výraz obohacuje a rozšiřuje své komunikační možnosti, přispívá k doméně prostoru, ke znalosti vlastní tělo a to ostatních, stejně jako průzkum motorických možností; zejména v této fázi vzdělávání v raném dětství. Situace, která je v tom okamžiku, kdy se začínají vztahovat, chápat a používat slovní i neverbální komunikaci.


Prvky výrazu těla

Jaké prvky zasahují do tělesného výrazu? Stojí za zmínku následující:

- Tělo, Je to expresivní nástroj, protože je zdrojem informací o náladách, a to jak pro osobu, která vyjadřuje, tak pro ty, kteří tento výraz pozorují. Vedle tělesného vyjádření se naučí anatomie těla a jeho fungování, stejně jako ikonografický postoj tělesa, tedy tělesný obrys (intuition clogal samotného těla.

- Emoce, Vyjádření emocí prostřednictvím gest, těla a hlasu je autentické; z tohoto důvodu je lidská bytost od raného věku schopna rozlišit různé typy emocí prostřednictvím pozorování výrazu obličeje, intonace hlasu, jeho intenzity, rytmu a přízvuk fráze.

- Gesto, Gesto je jazyk. Ve skutečnosti nejenže slouží k zachycení světa kolem nás a vytváření kontaktu s objekty, ale také komunikuje náš záměr s ostatními.


- Hnutí, Jedná se o jeden z prvků motorického chování a má čtyři základní součásti. Jedná se o: objekt, co se pohybuje; prostor a smysl, kterým směrem; intenzita, s jakou energií; a trvání, jak dlouho.

- Postoj, Je to nejjednodušší neverbální klíč k objevení a sledování. Prostřednictvím toho člověka poznáte.

Damián Montero

Video: СЛУЖЕНИЕ


Zajímavé Články

Nový Ford S-Max: inteligentní funkce

Nový Ford S-Max: inteligentní funkce

Nový Ford S-Max je představen jako sedmimístný MPV , který se znovu objeví s úplným množstvím inteligentních řešení, která budou řízení.Během uplynulého léta prodala společnost Ford - z 26 900 eur -...

Fráze byste se neměli vyptávat svým dětem

Fráze byste se neměli vyptávat svým dětem

Jazyk je jedním z nejmocnějších nástrojů komunikaci, Prostřednictvím řečového zákona se vyjadřují hodnoty, jsou známy nápady atd. Pomocí tohoto mechanismu můžete také vytvářet velmi zvláštní vztahy s...

První přátelé v raném dětském vzdělávání

První přátelé v raném dětském vzdělávání

Když dítě začne chodit do školy, bude muset otevřít nové lidi. Až dosud jsme byli rodiči jeho nejlepšími kamarády a nepotřeboval kdokoliv jiný, aby měl dobrý čas. Nicméně v v této fázi, která začíná,...

Pravidla doma, jak je vystavovat a které si pamatujete

Pravidla doma, jak je vystavovat a které si pamatujete

Jak se rozhodnout, co je špatně a co je dobré? Jak definovat, co lze udělat a co nelze udělat? The pravidel Jsou dobrým nástrojem k vytvoření hranic v každé komunitě a rodina není výjimkou. V každém...