Dnešní mladí lidé se zotavují optimismem pro svou budoucnost

Hospodářská krize měla důsledky pro všechny. Před mnoha lety mnoho rodin vidělo, jak jsou ohrožena práce, která zajišťovala výživu domácnosti, a nejen to, ale i ti, kteří si udrželi práci, viděli, jak se mzdy stávají nejistějšími. Dokonce ani vyšší úroveň vzdělání nezajistila pracovní stabilitu.

S časem se situace zotavila a zdá se, že s ní je iluze generací více mládež, Pokud se před několika lety studenti, kteří právě začínali vstoupit na trh práce, více obávali ohledně budoucnosti, nyní se zdá, že v jejich myslích se opět objevuje optimismus. To je naznačeno průzkumem Brankáři, který připravila nadace Bill a Melinda Gates.


Obecný optimismus

Zvýšení optimismu není něco, co patří pouze jedné zemi. To je naznačeno v tomto průzkumu, který získal názor 40 000 mladých lidí z více než 12 let obyvatel národů, které se liší od Austrálie, Francie, Německa, Spojeného království, Švédska, Spojených států a Saúdské Arábie. Výsledky byly jasné, populace ve věku 12 až 24 let s nižšími středními příjmy si představovala svou budoucnost lépe než ostatní.

Optimismus, který se netýkal pouze jeho budoucnosti, ale rozšířil se i na další oblasti, jako je budoucnost své země. Co to je? pocity? Z údajů průzkumu vyplývá, že nové generace si myslely, že budou schopny ovlivnit politiky, které označují jejich budoucnost.


Další skutečností související s posledně uvedenou skutečností je, že 64% respondentů v zemích se středními a nízkými příjmy věří, že budou mít lepší budoucnost než jejich rodiče. V zemích, kde je ekonomická úroveň vyšší, zůstává tento podíl na úrovni 39%.

Pracujte v dobré budoucnosti

Zatímco optimismus pomáhá dosáhnout dobré budoucnosti, nesmíme zapomínat, že musíme usilovat i o tuto budoucnost. Od Obchodní fakulta IMF Chtěli analyzovat, jaké jsou tři hlavní aspekty zlepšení zaměstnatelnosti:

- Iniciativa a důvěra. Zahájení nového úkolu zahrnuje rozhodování a převzetí odpovědnosti za své jednání. Vědět, jak předvídat následky, zmírní počet chyb.

- Kapacita analýzy. Jaké kapacity existují? Jak lze zlepšit slabé stránky? Znalost nabídky práce vám pomůže odpovědět na tuto otázku po dobré analýze.


- Dobrá správa času Musíte stanovit priority, je třeba učinit mnoho kroků. Vytvoření dobrého kalendáře pro distribuci práce je velkým krokem.

Damián Montero

Video: Následování Šríly Prabhupády Dvd 1


Zajímavé Články

Po škole, jak udělat správnou volbu?

Po škole, jak udělat správnou volbu?

Září je nejen návrat do školy, ale také pro mnohé děti návrat do různých rutin, jako je mimoškolní aktivity, Mnoho studentů naplňuje mrtvé časy odpoledne různými úkoly, od kurzů angličtiny po sporty,...