Více než 200 000 španělských rodin si nemůže dovolit vzít své děti do mateřské školy

Dětské školy jsou prezentovány jako první krok v akademickém životě dětí. V těchto centrech se začínají rozvíjet různé dovednosti u dětí, které budou ve škole pokračovat. Navíc tato prostředí také slouží, aby mnoho domácností mohlo dosáhnout obtížného sladění pracovního a rodinného života.

Nesmíme však zapomenout na náklady mateřských škol na rodiny. Fakt, že dělá mnoho domů, si nemůže dovolit vzít své děti do těchto center. Situace, kterou zaznamenává Světová asociace pedagogů v raném dětství, Amei-Waece.

Rovnost příležitostí

Realitou španělských rodin je to, že více než polovina domácností s dětmi ve věku od 0 do 3 let nevstupuje do středních škol. 200 000 z nich připouští, že tyto střediska nepoužívají, protože si to nemohou dovolit. Z tohoto důvodu od Amei-Waece nárok "více škol v raném dětství vzdělání zajistit rovnost příležitostí pro všechny děti ve Španělsku."


Na základě údajů z nejnovějšího šetření o životních podmínkách by 30,9% domácností chtělo využít služeb předškolních center více než oni. Ve více než 52% případů byl hlavní příčinou nedostatek příjmů.
Juan Sánchez Muliterno, prezident společnosti Amei-Waece, vysvětluje, že "nejnovější průzkum o životních podmínkách zdůrazňuje neschopnost veřejných institucí ve Španělsku zaručit skutečnou rovnost příležitostí pro všechny děti, protože neexistují dostatečné mechanismy že rodiny s nižšími příjmy mohou zapsat své děti do dětských center v rozhodujícím okamžiku jejich vývoje. "


Nakonec Amei-Waece zdůrazňuje, že "vzdělání každého dítěte musí začít bezprostředně po jeho narození as podporou středisek se specializovanými odborníky, aby bez ohledu na výši příjmů svých rodin měly každé dítě stejné příležitosti dostává přiměřené a kvalitní vzdělání, které podporuje jeho řádný rozvoj a nakonec snižuje míru předčasného ukončování školní docházky a selhání školy ".

Dětské školy a smírčí řízení

Jak již bylo uvedeno, mateřské školy kromě toho, že poskytují první kontakt s akademickým světem, pomáhají těmto centrám také mnoha rodinám dosáhnout usmíření. To lze pozorovat ve studii Guardería & Familia 2018, kde téměř 75% těch, kteří tyto služby využívají, to uznává, protože nemají čas se o své děti starat.

Dalším příkladem je, že doba strávená dětmi v mateřských školách se často shoduje s pracovním dnem. Konkrétně, 64,4% dětí stráví v mateřské škole od 5 do 8 hodin; a dokonce více než 8 hodin dosáhne 20,59%. Pobyt, který trvá 11 měsíců v roce pro 52,67% dětí a 10 měsíců pro 29,8%.


Damián Montero

Video: Memoria del saqueo


Zajímavé Články

Muzea v romantických domech a palácích

Muzea v romantických domech a palácích

Není pochyb o tom, že muzea jsou ideálním místem pro obohacení dětí kulturně a mohou být velmi zajímavé, pokud uspořádáme návštěvu a přemýšlíme o nich. Z tohoto důvodu navrhujeme trasu přes dvě různá...

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

Svátky jsou okamžikem, kdy si po ročním období práce a studia můžete užít zasloužený odpočinek. Všichni se těšíme na příchod těch nejlepších letních dnů, které jsme se pravděpodobně připravovali na...