Vliv, jejich svět v sociálních sítích

Internet zcela změnil způsob komunikace a vztah k ostatním. To mělo své dopady ve světě reklamy, v němž figurovala influent, Tato novinka, která vyvstává z sociální sítě To také ovlivňuje děti, které používají digitální platformy k vyjádření.

Influence je osoba, která má velký vliv na sociální sítě (YouTube, Instagram, Facebook atd.) A určitou věrohodnost na konkrétní téma. Z tohoto důvodu je to zdroj, který začíná být používají značky k propagaci svých výrobků; 60% marketingových profesionálů ve Španělsku je používá. Vliv mohou být tradiční (například specializovaní novináři) nebo celebrity nebo celebrity, Do tohoto nového fenoménu se podílejí i děti a mladí lidé mladší.


Nicméně otázka ovlivňujících Při jednání s nezletilou může být mnohem choulostivější. Ať už dítě působí jako ovlivňující osoba nebo je ovlivněno jedním ze sociálních sítí, je důležité vzít v úvahu takové faktory, jako je image rights, ochranu mladistvých a schopnost dětí porozumět reklamnímu obsahu.

Jak by měl být svět ovlivňujícími dětmi?

Zatím se zdá, že ovlivňujících přijdou k pobytu. Z tohoto důvodu, abychom zajistili blaho dětí, stanovujeme některé pokyny jako praktický průvodce ovlivňujících, ať už děti nebo dospělí, jejichž diváci jsou děti, by měli pokračovat v činnosti v sociálních sítích:


1. Buďte model Děti ovlivňujících jsou to modely jiných nezletilých. Z tohoto důvodu je nutné se vyvarovat nebezpečných situací, jako je použití ostrých nástrojů nebo požáru. V případě, že činnost ovlivňující osoby nese určité riziko, je důležité, aby se provádí pod dohledem dospělého.

2. Ne k skryté reklamě. Je nutné jasně rozlišit obsah zábavy reklam, aby nedošlo k záměně maloleté osoby.

3. Umístění produktů. Ve vztahu k předchozímu bodu je umístění produktů v dětském programování zákonem zakázáno kvůli neschopnosti dětí pochopit, že se na videu objevuje výrobek, protože je propagován značkou. To je obtížnější regulovat v sociálních sítích, ale mělo by být naplněno odpovědností vůči nezletilým.


4. Soutěže. Když děláte soutěže nebo tombola v sociálních sítích, něco velmi běžného, ​​je třeba usilovat o ochranu údajů mladistvých a pokusit se ověřit, že mají souhlas svých rodičů. Účast v losování a soutěžích je možná za předpokladu, že nedojde k protiplnění.

5. Použití snímků. Je třeba věnovat zvláštní pozornost používání obrázků nezletilých bez jejich souhlasu.

6. Videohry. Někteří ovlivňujících podporovat videohry nebo aplikace. Doporučuje se, aby při prezentaci produktu definovali doporučený věkový rozsah, aby děti nemohly používat hry, které nejsou vhodné pro jejich věk.

7. Zdravé návyky. Klienti by neměli podporovat nezdravé návyky, jako jsou poruchy příjmu potravy nebo násilí, ale měly by prosazovat péči o děti tím, že podporují koexistenci a zdravou výživu.

Isabel López Vásquez
Poradenství: IAB Španělsko a Rey Juan Carlos univerzita v jeho Právní průvodce o vlivu dětí.

Video: Média a politika a jejich vliv 2018


Zajímavé Články

Myšlenky k rozvoji kreativity od dětství

Myšlenky k rozvoji kreativity od dětství

The kreativita lze jej definovat jako schopnost rozvíjet a vyjadřovat lidský potenciál z různých oblastí: kognitivní a intelektuální (znalosti a myšlení), volitivní a behaviorální a afektivní. To je...

Diabetes typu 1 poroste v příštích letech

Diabetes typu 1 poroste v příštích letech

Zvýšení počtu případů nadváhy a obezity způsobilo další zdravotní problémy, například diabetes Typ 2 narůstá do té míry, že mnozí odborníci na výživu předpovídají epidemii této nemoci. V poslední...

Otec sekačka, řeknete překážky vašeho dítěte?

Otec sekačka, řeknete překážky vašeho dítěte?

Každý rodič rád zajistí to nejlepší pro své děti, aby jim poskytl zařízení, aby mohli dosáhnout svých cílů. Je však nutné stanovit limity, aby se nestaly postavou, která odstraňuje překážky pro své...