Jak motivovat děti k dosažení úspěchu ve škole

Návrat do školy je již fakt. Studenti z celé země sedí u svých pracovních stolů, aby čelili novému školnímu roku, kdy je úspěch v navrhovaných cílech cílem. Za tímto účelem nic lepší než motivace denně dávají dětem důvod a důvody cítit, že musí bojovat až do posledního dne kurzu, aby se kočka dostala k vodě.

Pochopení úspěchu školy jako dosažení cílů stanovených na začátku kurzu a prostředků k dosažení dalších cílů, které podporují osobní naplnění a posilovat autonomii, musíme mít na paměti, že prostředí, ve kterém se student rozvíjí, má velký vliv.


Motivace doma

Z španělské konfederace sdružení rodičů studentů, CEAPA, význam motivace k dosažení úspěchu ve všech oblastech. Samozřejmě, dobývání cílů navržených ve studii není výjimkou. Získat děti, aby pochopily potřebu dosáhnout cílů a odměn, které toto znamená, je skvělý první krok k zahájení kurzu.

CEAPA definuje motivaci jako "soubor mezilehlých proměnných, které aktivují a přesouvají chování a orientují ho v určitém směru, aby dosáhli cíle". The cíle Rodiče by měli probudit zájem dětí a učinit jim pochopit uspokojení plnění svých úkolů.


Musíte vědět, jak oddělit motivaci od dobytí externí odměny, Dosažení těchto cílů, v tomto případě školního úspěchu, musí být pro dítě dostatečné, aby se cítil dobře. Existuje mnoho pozitivních důsledků této skutečnosti (dobré známky). Lepší pohled na budoucnost práce, vidět, že člověk dokáže dosáhnout toho, co se navrhuje, lepší vizi sebe, atd.

To jsou některé klíče kteří se podílejí na konstrukci motivace:

- Očekávání, že rodiče mají o nich, tj. Pokud jsou naše očekávání pozitivní a přizpůsobené jejich schopnostem.

- sebeúcta a pozitivní sebepojetí sebe sama.

- Pozor a sociální posilování.

- Vědomí, že jejich osobní úspěchy patří k jejich vlastní práci, a nikoli k vnějším faktorům.

Podporujte motivaci

Jakmile pochopíme fungování motivace a její význam v akademickém úspěchu, musíme se ji naučit podporovat v domácnosti. To jsou některé z nich tipy které jsou nabízeny od CEAPA:


- Ukažte pozitivní přístup ke vzdělávacímu centru a povinnostem dětí. Pokud rodiče oznámí odmítnutí těchto povinností, děti udělají totéž.

- Být jeho příkladem. Rodiče musí být první, kdo bojuje za své konkrétní cíle, a že tato odměna stačí k boji za budoucí.

- očekávání přiměřená jejich schopnostem, s touhou vyniknout. Nadměrné očekávání vytváří frustraci a zoufalství, nedostatek důvěry, pocit bezmocnosti. A nízké očekávání, neschopnost, nedůvěra, odraz, nedostatek úsilí.

- Posílit jejich úspěchy a zejména jejich úsilí při plnění úkolů, a to i v případě, že dosud nedosáhli navrhovaného cíle.

Damián Montero

Video: RODIČE A JEJICH VLIV NA DĚTI: Pomozme v dětech vzbudit lásku ke sportu | Marian Jelínek


Zajímavé Články

Dokonalost u dětí

Dokonalost u dětí

Chceme, abychom plnili své úkoly a povinnosti, je dobré a rozumné, ale dokonalost u dětí, chápaný jako postoj soustředění pouze na to, že je vynikající ve své práci a čelí druhým, způsobuje, že se...

Jak LOMCE ovlivňuje učitele

Jak LOMCE ovlivňuje učitele

S nedávno zveřejněným zákonem o školství LOMCE - prozatím se uplatňuje v 1., 3. a 5. ročníku primárního vzdělávání a základního vzdělávání - dochází ve školním prostředí naší země k mnoha změnám....

25. týden těhotenství týden

25. týden těhotenství týden

Byla jsi dvacet pět týdnů těhotná. Jistě během vašeho těhotenství každý týden jste již koupili mnoho věcí, které budete potřebovat, když se vaše budoucí dítě narodí, Pokud jste noví rodiče,...