Studenti s vysokými schopnostmi, rovnováha mezi standardizovanou školou a urychlením intelektu

Každý student má své vlastní potřeby, každý student je jiný než jiný. Ale v některých případech mají nejmladší charakteristiky, které nutí pedagogické pracovníky, aby se těmito požadavky uspokojili. Příkladem jsou mladí lidé vysoké kapacityCo je doporučeno? Držet je na stejné úrovni vzdělávání, nebo je nechat stranou, aby využili svého plného potenciálu?

Zatímco neexistuje žádný popření, že potřeby dětí s vysoké kapacity aby učitelský tým musel věnovat zvláštní pozornost, udržet je na okraji může také tyto studenty rozvíjet společensky. Zajištění rovnováhy mezi oběma sférami je nezbytné pro zajištění úspěšnosti těchto dětí, jak naznačují Ramon Duch a Raúl Tárraga, spolupracující učitelé magisterského studijního programu "Ztráta učení a jazykové poruchy" na otevřené univerzitě v Katalánsku.


Spočítejte a posilněte

Jak ukazují oba odborníci, jedním z nejběžnějších opatření pro studenty s vysokými schopnostmi je absolvovat několik kurzů, aby se rozvinuly podle jejich charakteristik. Toto rozhodnutí však může mít důležité důsledky sociální rozvoj protože je třeba mít na paměti, že student bude sdílet třídu a hodiny se studenty, kteří trvají několik let.

Přestože student s vysokými schopnostmi může být na stejné intelektuální úrovni jako tito spolužáci, jejich společenský vývoj není na stejné úrovni. Realita, která ve většině případů skončí izolovat dítě a vyvede ho z přátel. Nezapomeňte na roli školy jako prostředí, ve kterém si malé děti vytvářejí přátelství, které lze v průběhu let prodloužit.


Tito odborníci si pamatují křehkost, která charakterizuje fáze před adolescence a dospívání. Hledání rovnováhy mezi posilováním jejich schopností a sociálním rozvojem těchto studentů je klíčem. Jak se dostat? Podle autorů této publikace je důležité najít rovnováhu mezi a standardizované vzdělávání a která splňuje zvláštní potřeby této skupiny studentů.

Význam mimoškolních aktivit

Zvýšení vlastností studenta s vysokými schopnostmi nejen prochází třída, Mnohé z nich jsou mimoškolní aktivity, které mohou podpořit potenciál těchto studentů. Tuto skutečnost naznačuje Mezinárodní univerzita La Rioja v jednom z jejích projektů, kde se zaměřuje na poptávku této skupiny školních dětí a na to, jak postupovat jak ze strany učitelů, tak jejich rodin.


Tento projekt se zaměřuje na posilování různých bodů dítěte s vysokými schopnostmi, aby bylo možné rozvíjet různé aspekty jejich dnešního dne:

- Podpořit intelektuální potenciál a posílit sociální dovednosti a vztahy mezi rovnými.

- Podněcovat rozvoj dovedností a strategií myšlení.

- Podporovat autonomní učení a kreativitu.

- Nabídněte rodičům odpovídající školení.

Tento projekt zdůrazňuje potřebu pracovat vedle sebe mezi centrem, který propaguje tyto mimoškolní aktivity, ať už je to stejné, kdy dítě jde do třídy nebo jiné entity a stejné rodiny. Cílem je, že po každém dni se doma posiluje odraz toho, co se naučil.

Kromě toho, jak naznačuje Junta de Andalucía v jednom ze svých dnů věnovaných dětem s vysokými schopnostmi, prostřednictvím mimoškolních aktivit je možné dosáhnout učebních adaptací dítěte s těmito charakteristikami.

Damián Montero

Video: Zeitgeist Moving Forward [Full Movie][2011]


Zajímavé Články

Jak přenést děti na Mezinárodní den demokracie

Jak přenést děti na Mezinárodní den demokracie

Učte dítěti důležitost demokracie je vzdělávat ho jako dobrého občana. Tento politický systém je synonymem konsenzu a porozumění, dvou velmi důležitých hodnot, které musí být přenášeny nejmenším...

Spálené jídlo, společné nebezpečí pro zdraví

Spálené jídlo, společné nebezpečí pro zdraví

Nedávno Britská agentura pro potravinářské normy upozorněni na nebezpečí nadměrného zhnednutí toast, Tento velmi obvyklý úkon v domácnostech může mít dlouhodobé negativní účinky, jelikož přebytek...