Šikana se ve Španělsku zvyšuje o 20% ročně

Vážné případy šikany se každoročně zvyšují ve Španělsku o 20% ročně, registrují se pouze v loňském roce, celkem 1 875 závažných případů. Tato situace nastala v posledních letech z hlediska prevence, výcviku a vývoje zprostředkování škol, jak se odráží ve Zprávě o zprostředkování školství jako metodě řešení sporů v učebnách, kterou připravila Mezinárodní univerzita ve Valencii (VIU).

V této zprávě, kterou připravila Antonia Martí Arasová, spolupracující profesorka magisterského oboru psychopedagogie a odborník na násilí mladistvých, potřebu využívání zprostředkování a existence týmů soužití, které podporují učení a mírové řešení násilí ve třídách. Chápeme zprostředkování školství jako "nástroj, který podporuje mírové řešení konfliktů ve školách a který je regulován v rámci plánu soužití každého střediska", jak uvedl expert z Mezinárodní univerzity ve Valencii.


V tomto smyslu a při zohlednění nejdůležitějšího účelu autor zdůrazňuje, že "počet intervencí ve školní populaci se výrazně zvýšil, zaměřený v podstatě na úpravu agresivního chování studentů a na získání autority učitele". Navíc poukazuje na to, že konflikt je součástí lidského chování a že vychází ze situací, ve kterých vstoupí opozice a rozpor, jak zájmů, tak potřeb, hodnot a přání.

Proto Antonia Martí navrhuje některé způsoby, jak se přiblížit konfliktu: překonání, kdy je vůle překonat, negaci problému, když se vyhne uznání jeho existence, vyhýbání se, když poznáme jeho existenci, ale není touha vypořádat se, ubytování, když poznáme existenci problému, ale neexistuje vůle na to reagovat, řešení problému a jeho přizpůsobení a nakonec agresivita, když následuje násilná reakce na potírání tohoto problému.


Pro to existují způsoby, jak je řešit a různé možnosti, které umožní výstavbu příležitostí k osobnímu růstu a změně, "budeme hovořit o vyjednávání, kdy jsou lidé zapojeni do konfliktu schopni dialogu dosáhnout dohody," říká expert. Dalším způsobem, jak tento konflikt zvládnout, je rozhodování, tj. "Svěření hledání řešení třetím stranám, nazývaného zprostředkovatelem, který nabízí návrhy na řešení", řekl profesor na Mezinárodní univerzitě ve Valencii.

Konečně současná situace naznačuje, že školní zprostředkování nemá místo bez specifického vzdělávání, které by mediátorům umožnilo vyvinout správný proces řešení a využívání konkrétních pokynů, které by měly být dodržovány v jeho rámci a jehož konečným cílem je sledovat aby byli konfrontováni pozitivně a tvořivě, podporovali atmosféru dialogu, toleranci a spolupráci ve školní komunitě, zabránili chronologii problémů a vzniku násilí. Navzdory skutečnosti, že v devadesátých letech začaly být v některých autonomních komunitách zavedeny programy zprostředkování škol, údaje nejsou příliš povzbudivé, neboť v komunitách, jako je Andalusie, se pouze zprostředkování uchýlilo k méně než 2% chování v rozporu s koexistence.


PROFIL NEJVĚTŠÍCH ŽIVOČINNÝCH OBORŮ

Některé studie identifikují řadu psychologických charakteristik nebo postojů a chování společných obětem šikany. Ale bohužel se každý student může stát cílem výsměchu skupiny agresorů, často z žádného jiného důvodu než z čisté šance. Existují však některé faktory, které mnohonásobně zvyšují šance na obtěžování, například trpí nějakým fyzickým nebo mentálním postižením, mají nějaký druh poruchy učení, zejména problémy spojené s ústním jazykem, protože jsou velmi zřejmé a snadno dráždí, utrpěli šikanování před etnickým, náboženským, kulturním nebo menšinovým sexuální orientací nebo patřili k této skupině.

Navíc, jakmile obtěžování začalo, má introvertní nebo vyhrazená osobnost nebo špatná komunikace s rodiči nebo učiteli, dělá to pro děti těžké hlásit situace včas, s následným nebezpečím, že obtěžování půjde dál, zhoršuje jeho následky a komplikuje jeho rozlišení.

Video: Dominion - Dokument z nejmodernější živočišné výroby (titulky CZ)


Zajímavé Články

Takto jsou chlapci od 10 do 12 let

Takto jsou chlapci od 10 do 12 let

Rovnost práv mezi muži a ženami není móda, ale dobytí moderních časů. Někdy mají nápady stejně jednoduché jako ženy stejné příležitosti jako muži, stejná práva atd. Byly velmi zapomenuty.Je zřejmé,...

Vzdělání nebo genetika: co dělá inteligentní dítě?

Vzdělání nebo genetika: co dělá inteligentní dítě?

Co dělá inteligentní dítě? Existuje klíč k tomu, že jedna osoba je moudřejší než druhá? Budou ti, kteří si nemyslím, protože inteligence je přímo spojena s genetickými vlastnostmi dítěte. Budou také...

Sporty v těhotenství: opatření a výhody

Sporty v těhotenství: opatření a výhody

Pěkná analýza nás může přimět k tomu, abychom si mysleli, že sport, fyzická aktivita a těhotenství jsou opačné skutečnosti. Za to stojí za to, aby si pomyslela na to, jak dobře to může přijít Fyzická...