Setkání rodičů a učitelů, důležitost poznání vývoje kurzu

Začátek kurzu je dlážděný. Po skončení léta zábavy konečně přijde návrat do učeben a rodiče nejsou jedinou osobou, která má vliv na děti. The učitelů budou trávit mnoho hodin s dětmi a budou předávat znalosti i hodnoty ve školních dnech. Jak se vyhnout tomu, že mezi zprávami vysílanými v domově a těmi, které jsou vysílány v kurzu, existují nesrovnalosti?

Setkání mezi rodiči a učitelů mají odpověď Velmi důležité setkání, kdy rodiče budou vědět, co čekají na děti v učebnách po celý školní rok. Na druhou stranu budou mít učitelé z praxe informace o svých budoucích žácích a budou moci získat co nejvíce z toho.


Setkání od začátku

Kdy mají být tato setkání vedena mezi rodiči a učiteli? Odpověď je jasná, čím dříve, tím lépe. První dny kurzu by měly sloužit k zajištění toho, aby toto setkání probíhalo a že rodiče mají informace o budoucnosti roku, který začne.

Jak je uvedeno z Junta de Andalucía, první schůzka kurzu je nejdůležitější. Vytvoří komunikační kanály a účast v průběhu celého roku. Zvláštní pozornost je proto třeba věnovat přípravě tohoto prvního zasedání.

Setkání by mělo začít s prezentace účastníků. Rodiče musí uvést jak své jméno, tak jméno svého dítěte. Na tomto prvním setkání by měly být vyjasněny následující témata:


- Aspekty organizace a činnosti centra. Pokud rodiče neznají centrum, protože je to první krok jejich dětí, je čas ukázat to.

- Obecné body akčního plánu výuky. Cíle kurzu, nejvýznamnější aktivity, které studenty uskuteční, plán výuky a setkání v případě potřeby, rozhovory s rodiči apod.

- charakteristika skupiny, v níž jsou integrovány jejich děti: počet studentů a studentů, zjištěná úroveň, flexibilní seskupení, opakovače atd.

- identita profesorů, kteří vyučují různé předměty, datum hodnocení, plány výuky a doručení poznámek atd.

- Metodika práce, prognózy domácí studie a jejich pohodlí, organizace a plánování, spolupráce rodičů.

Pravidelné schůzky

Přestože je toto první zasedání nezbytné na začátku školního roku, je také potřeba uspořádat další schůzky, abyste se mohli seznámit samozřejmě který trvá akademický rok: obtíže vznikající, analýza výsledků hodnocení a zkoušek atd. Informace poskytované rodičům by neměly zůstat v jednoduchých datech, ale měly by být doprovázeny nějakou úvahou, která pomáhá vyvozovat závěry s návrhy na společnou akci.


Na konci kurzu je také důležité uspořádat schůzku, abychom mluvili o budoucnosti, ačkoli je třeba udělat rovnováhu z kurzu, který vychází z cílů uvedených na prvním setkání a analyzuje výsledky a obtíže. Není-li závěrečné hodnocení dokončeno, může být provedena přibližná prognóza a na ní úvahy, které se považují za vhodné.

Damián Montero

Video: Joan Shivarpita Harrigan - Buddha at the Gas Pump Interview


Zajímavé Články

Po škole, jak udělat správnou volbu?

Po škole, jak udělat správnou volbu?

Září je nejen návrat do školy, ale také pro mnohé děti návrat do různých rutin, jako je mimoškolní aktivity, Mnoho studentů naplňuje mrtvé časy odpoledne různými úkoly, od kurzů angličtiny po sporty,...