Orofacial stimulace, jak zlepšit výslovnost u dětí

Naučit se mluvit není jen znát smysl slov a používat je ve správné situaci. Tento proces také znamená použití správné výslovnosti, aby účastníci rozpoznali konverzaci a mohli ji následovat. Jak se můžete v této oblasti zlepšit? The Orofacial stimulace To je prezentováno jako velká pomoc.

Jak je uvedeno ve středisku řeči řeči věže, orofaciální motorické dovednosti jsou profesionální disciplínou logopedie, která je zodpovědná za prevenci, hodnocení a léčbu změn v zlato-phonatory svalstva, Tato větev se zaměřuje na činnost stomatognathického systému, tedy souboru orgánů, který umožňuje mluvit, dýchat, jíst, žvýkat, polknout, sát, dýchat, líbat atd.


Myofunkční terapie

Z tohoto profesionálního centra je uvedeno, že Orofacial stimulace pomáhá malým osobám zlepšit jejich výslovnost a pro ty děti, které vykazují malformace, jako jsou následující:

- při ortodontických léčbách, v zásadě v případech, kdy dochází k bukálnímu dýchání, a v případech, kdy je třeba upravit polohu jazyka. Také, když budete muset opravit problémy řeči nebo výslovnosti.

- Poruchy nebo patologie centrálního nebo periferního neurologického původu. Stejně jako v případě cerebrovaskulárních nehod (CVA) a traumatických poranění mozku.

- u vrozených poruch. Stejně jako u pacientů s rozštěpem patra, rozštěpem rtů, atd. Myofunkční léčba by měla být provedena brzy, s cílem zlepšit orofaciální svaly, které zasahují do procesu polykání, řeči, tj. Dysglózy a hlasu. V případech, kdy je nutná operace, může být léčba předoperační a pooperační.


- Acial a kraniální malformace získaného původu. Stejně jako v případě maxilofaciální chirurgie hlavy nebo krku nebo při nehodách, které zanechávají jako důsledek změny v orofonační svalovině.

Orofaické cvičení

To jsou některé z cvičení, které se doporučují ke zlepšení výslovnosti a měly by se opakovat přesvědčivý:

- Vyjměte a vložte jazyk do úst různými dávkami.

- Jazyk vpravo, jazyk vlevo.

- Otevřete ústa. Přineste jazyk nahoru a dolů.

- Ústa zavřená. Přečtěte jazyk na jednu stranu a druhou.

- Projděte jazyk přes rty.

- Projděte jazyk do rtů.

- Kůň jezdit.

- Vykonávají vibrační cvičení jazyka.

- Otevřete a zavřete ústa bez vykloubení jazyku alveolární oblasti.

- Ohněte jazyk.


- Otřete palce špičkou jazyka.

- Nafoukněte tváře a vypláchněte.

- Usmálajte se, aniž byste otevřeli ústa.

- Usměj se s otevřenými ústy.

- Usmálajte emise samohlásek "i", "a".

- Uchopte pero, tužku nebo slámu s horním rtem.

- Házet polibky.

- Projeďte rty vpravo a vlevo.

- S otevřenými a zavřenými promytými rty.

- Běhněte rty.

- Otevřete a zavřete ústa, jako byste se zívali.

- Horní ret skrývá dolní část.

Damián Montero

Video: Stimulace mozku: RYCHLÁ FILOZOFIE 394


Zajímavé Články

Jak zjistit, zda kouříte klouby a jak se jim vyhnout?

Jak zjistit, zda kouříte klouby a jak se jim vyhnout?

Jedním z hlavních problémů rodičů vůči dětem během dospívání je užívání drog. OEvropská observatoř pro drogy a drogovou závislost Odhaduje ve své zprávě o drogách z roku 2017, že nelegální droga...

Pregorexie: strach ze získání váhy v těhotenství

Pregorexie: strach ze získání váhy v těhotenství

Během těhotenství zůstává tenká, je to posedlost, která postihuje stále více žen, i když jde přímo proti přírodním zákonům. Přírůstek hmotnosti v těhotenství je nezbytný pro dobré zdraví matky a...