Zjišťování problémů učení u dětí jako řešení školního selhání

Z údajů Eurostatu vyplývá, že Španělsko je druhou zemí v Evropské unii s nejvyšší mírou selhání školy, Pouze Malta překračuje čísla naší země v této oblasti. Během roku 2017, v rámci našich hranic, 18,3% mladých lidí ve věku 18 až 24 let předčasně ukončilo studium, protože ukončilo první cyklus středního vzdělání.

Vzhledem k této situaci existuje mnoho organizací, které se zaměřují na zmírnění těchto účinků a snaží se napravit tento kontext. Tak je tomu v případě Nadace Alisio a Fakultní nemocnice Dexeus, kteří zahájili program, jehož cílem je rozpoznat první příznaky, které mohou způsobit selhání školy a takto se s nimi zacházejte.


Problémy s učením

Mezi příznaky, které jsou určeny k detekci, patří poruchy učení, jako je dyslexie nebo dyskalkulie; jazykové poruchy nebo jiné neuropsychologické poruchy, jako je porucha pozornosti s hyperaktivitou nebo bez hyperaktivity (ADHD), která, pokud je přidávána do složitých socioekonomických situací, dysfunkčních rodin atd. mohou poškodit člověk růstul a vzdělání dítěte.

"Cílem tohoto projektu je pomoci dětem s komplikovanými kognitivními podmínkami prostřednictvím identifikace a šokového ošetření poruchy, ale také vychovávat pedagogy, aby sledovali vývoj dítěte po dokončení projektu," vysvětluje prezident Nadace Alisio, Pablo Garriga.


Tento program byl již zahájen během kurzu 2017-2018 s celkem 44 studenty z barcelonské školy. Tento pilotní test má různé fáze, z nichž první věnuje pozornost vlastnostem každého dítěte a zjišťuje možné poruchy, které vedou k problémům s učením.

Po zjištění těchto problémů byli rodiče informováni o tom situace dětí a začala druhá fáze tohoto pilotního testu. V této části byla zahájena skupinová terapie po dobu 10 týdnů. Pablo Garriga zdůrazňuje, že tento první test přinesl zajímavé výsledky a mohl by přizpůsobit školní itinerář potřebám dětí, jako je možnost písemných zkoušek pro studenty s dyslexií.

Zlepšit výkon školy

Ačkoli poruchy jako dyslexie nebo ADHD mohou ovlivnit výkon školy, existuje mnoho dalších faktorů, které mohou také ovlivnit. Zde je několik tipů, které mají zabránit tomu, aby student v jeho akademickém životě selhal:


1. Zjistěte a zjistěte příčinu špatného výkonu. Pozorování dítěte a mluvení s ním může pomoci najít příčinu špatného výkonu: potíže s viděním, problémy s partnerem atd.

2. Vytvořte studijní rutinu, která přispívá ke konsolidaci návyků.

3. Vyzvěte je, aby rozvíjeli svou zodpovědnost a schopnost úsilí. Je důležité, aby se od mladého věku učí, že jsou zodpovědní a usilují o dosažení svých cílů.

4. Zaměstnávat pozitivní disciplínu a přiměřenou úroveň poptávky.

5. Navrhněte cíle, které jsou náročné, ale cenově dostupné. Pokud si student uvědomí, že je schopen splnit určité cíle, bude mít motivaci k posunu vpřed.

6. Učte je různými studijními technikami a vyberte si ty, které vyhovují jejich charakteristikám.

Damián Montero

Video: ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ


Zajímavé Články

10 kláves, které zabraňují ztrátě sluchu

10 kláves, které zabraňují ztrátě sluchu

The ztráta sluchu Je charakterizována postupnou ztrátou citlivosti při poslechu zvuků, které může každý člověk slyšet. Podle Světové zdravotnické organizace,1,1 miliardy mladých lidí by mohlo být...

Šikana pokračuje v letních táborech

Šikana pokračuje v letních táborech

Dlouho očekávané svátky přicházejí pro školáky a to je důvod pro radost pro většinu dětí, ale ještě více pro ty, kteří žili šikanování.Nicméně tito mladí lidé, jejichž životy v ústavních institucích...