Obviňují opakování předčasného ukončování školní docházky

Zkoušky, školní práce a mnoho dalších testů slouží k měření akademických výsledků. V případě získání průkazu student pokračuje v jeho itineráři, v opačném případě je student obvykle opakujte v jakém je. Opatření, jehož cílem je posílit znalosti, které se během celého roku neinicializovaly.

Ale je pravda skutečně užitečná? opakování samozřejmě? Pomáhá studentovi, nebo mu to ublíží? Od odborů, jako je Comisiones Obreras, zpochybňují zneužití tohoto nástroje a vztahují ho k předčasnému ukončení školní docházky. To se odráží ve zprávě Školní selhání a předčasné ukončení vzdělávání, kde je analyzována situace těchto studentů


Téměř dvakrát tolik jako v Evropě

Údaje uvedené v této zprávě ukazují, že ve Španělsku dochází k předčasnému ukončení školní docházky celkem mezi 58 a 200 mladými lidmi ve věku 18 až 24 let. 18,3% populace tohoto věku. Ve srovnání s Evropskou unií je tento podíl téměř dvojnásobný ve srovnání s ostatními zeměmi.

Tato zpráva také odráží nárůst tempa mladých lidí 18 až 24 let s povinným středním vzděláním, kteří nechtějí pokračovat ve studiu. Mezi příčiny této situace je zneužití opakování kurzu, když student nesplňuje akademické požadavky.


The LOMCE, což umožňuje opakování v základních školách namísto cyklů, způsobuje silný nárůst opakování a nakonec snížení míry vhodnosti, což poškozuje míru předčasného ukončování školní docházky. Součet procento opakovatelů se zvýšil v primárním roce v akademickém roce 2015-16 se zvýšil o 44,1% oproti roku 2014/15, z 12,6 na 18,2.

Jako řešení této situace omezte opakování kurzu na případy, kdy je to skutečně nutné. K tomu musí být učitelům a střediskům poskytnuty údaje o výsledcích souvisejících s podélné sledování studentů podle předmětů a předmětů; usnadňovat uplatňování alternativních vzdělávacích opatření spojených s konkrétními tématy a nikoli podporovat kurz a sledovat úspěšnost uvedených opatření.

Ve prospěch opakování kurzu

Přestože opakování kurzu objevuje kritiky, jako jsou ty, které toto sdružení uskutečňuje, existují i ​​další body, které brání jeho platnost. Některé body ve prospěch tohoto nástroje jsou součástí programu Nezávislé odborové centrum a úředníků:


- Vyhněte se hromadění obsahu a materiálů. Pokud se student přesune z jednoho kurzu na druhého, aniž by pochopil všechny lekce, které mu odpovídají, materiál, s nímž se bude příští rok potýkat, může být vzhůru.

- Učitelé, kteří se setkají s dítětem, který se naučil potřebné znalosti, mohou vidět, že jejich práce je ztížena tím, že je nutno upravit úroveň neopakovatelného studenta s ostatními.

- Zbytek studentů může být zpožděn kvůli přítomnosti neopakovatelného studenta.

- Přidaná obtížnost čelit novému obsahu, aniž by došlo k internalizaci předchozího kurzu, by mohlo znamenat, že student má pocit, že je méně motivován k postupu.

Damián Montero

Zajímavé Články

Muzea v romantických domech a palácích

Muzea v romantických domech a palácích

Není pochyb o tom, že muzea jsou ideálním místem pro obohacení dětí kulturně a mohou být velmi zajímavé, pokud uspořádáme návštěvu a přemýšlíme o nich. Z tohoto důvodu navrhujeme trasu přes dvě různá...

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

Svátky jsou okamžikem, kdy si po ročním období práce a studia můžete užít zasloužený odpočinek. Všichni se těšíme na příchod těch nejlepších letních dnů, které jsme se pravděpodobně připravovali na...