Jak zjistit, zda kouříte klouby a jak se jim vyhnout?

Jedním z hlavních problémů rodičů vůči dětem během dospívání je užívání drog. OEvropská observatoř pro drogy a drogovou závislost Odhaduje ve své zprávě o drogách z roku 2017, že nelegální droga nejvíce spotřebovaná ve Španělsku je konopí a že 19,9% dospívajících ve věku 15 až 24 let ji někdy spotřebovalo v životě.

Adolescence je fáze života, která zahrnuje průchod od dětství do dospělosti a je to období vývoje, kdy dochází k psychologickým, fyzickým a sociálním změnám. Navíc v posledních letech zjišťujeme, že dospívání je delší proces, začíná před a především končí později.


V uplynulých letech kampaně vedené od vzdělávacích a zdravotnických zařízení k prevenci konzumace drog spočívají v podpoře zdravých návyků od dětství a v asertivnějších stylech komunikace v rodině. Ve vztazích s dětmi by měla být usnadněna komunikace a vzdělávací styl zapojení, ani autoritářský ani tolerantní, který upřednostňuje blízký afektivní vztah, ale s existencí norem a limitů, které pomáhají dítě a dospívající růst zdravým způsobem.

Výstražné značky: jak vědět, zda kouříte klouby?

Vycházíme z toho, že prevence je hlavním důvodem k vyloučení spotřeby, někdy v období dospívání, rodiče objevují pochybnosti nebo podezření, zda naše děti užívají konopí. Kromě použití testů, jako je test Tennant, který detekuje spotřebu marihuany nebo hašiše, jsou to některé z příznaků, které najdeme častěji, aniž by byly zcela rozhodující. Má to co do činění změny nálady, špatná nálada, konflikt a někdy i agresivita.


1. Změny nálady. Mohou se také objevit další změny ve způsobu bytí, tendence k izolaci, apatie, riskantní sexuální chování které usnadňují sexuálně přenosné nemoci a nechtěné těhotenství, poruchy spánku, a to jak časově, tak i časově, důležité změny v příjem potravy, nebo podle množství nebo typu potravy, která je požita (obvykle sladká) a dezorganizace.

Tyto příznaky mají tendenci významně ovlivňovat koexistenci. Dokonce se mohou objevit v psychiatrických tabulkách, které vyžadují odbornou lékařskou péči.

2. Změny ve školních třídách. Akademické výsledky jsou také často postiženy v případě užívání konopí. Je snadné se objevit problémy s pozorností, snížená paměť a demotivační obrázky což ztěžuje udržení studijních návyků a získaných závazků.


Všechno to spolu s školní absenteismus, obvykle ovlivňuje zhoršování poznámek, které se někdy mohou objevit radikálně, přestože tomu tak vždy není.

3. Změny ve vnímání užívání drog. Je běžné, že dospívající uživatelé konopí vidí a diskuse v obhajobě spotřeby nebo zmírněná víra o jeho léčebném použití nebo jeho předpokládané neškodnosti a především zvýšit potřebu peněz a pokud se obvykle vrátíte domů červené oči.

Kromě toho můžeme nalézt nějaké náznaky, některé z nich velmi objektivní, které by nás měly upozornit a přijmout opatření, jako bychom našli stopy látky nebo spotřebního materiálu, nebo pokud vůně konopí nebo ukládáme správní sankce pro držení nebo spotřebu.

V případě, že máme jistotu, že existuje konopí, musíme vyhledat odbornou pomoc a pamatovat si, že náš dospívající není problém, ale má problém a potřebuje naši pomoc a podporu.

Patricia Amaro Psycholog a psychoterapeut Psicólogos Pozuelo. Specialista v klinické psychologii drogové závislosti a duševního zdraví. Čestný profesor UAM.

Zajímavé Články

Muzea v romantických domech a palácích

Muzea v romantických domech a palácích

Není pochyb o tom, že muzea jsou ideálním místem pro obohacení dětí kulturně a mohou být velmi zajímavé, pokud uspořádáme návštěvu a přemýšlíme o nich. Z tohoto důvodu navrhujeme trasu přes dvě různá...

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

Svátky jsou okamžikem, kdy si po ročním období práce a studia můžete užít zasloužený odpočinek. Všichni se těšíme na příchod těch nejlepších letních dnů, které jsme se pravděpodobně připravovali na...