Rodinné fórum nabádá rodiče a firmy, aby pracovali na skutečném usmíření

Smíření, čtyři slovní slabika, která je bojem mnoha rodin. Přizpůsobení pracovního plánu péči o děti znamená, že rodiče mohou žonglovat. Požadavek adresovaný orgánům veřejné správy a podnikovým manažerům je proto přijmout opatření, která zajistí, aby domácnosti dosáhly tak vysokého cíle.

Petice jako ta, z níž pocházejí Rodinné fórum, organizace, která se zavázala ke smíru a která žádá společnosti, aby se podílely na dosažení tohoto cíle. Proto s využitím oslavy Dne 1. dne pracovního dne bylo připomenuto, že pro mnohé domácnosti je důležité, aby byl tento cíl skutečný.


Flexibilita a telecommuting

Javier Rodríguez, generální ředitel Rodinného fóra, využil minulý rok k 1. květnu, aby povzbudil společnosti a pracovníky, aby "skutečně bojovali za smírčí řízení"" Výzvou tohoto století je, aby práce byla slučitelná s rodinným životem a podporovala porod. To probíhá prostřednictvím slušných platů, flexibilních hodin a změny mentality, která zaměňuje počet hodin s tím, že jsou lepšími pracovníky, "vysvětluje.

Boj, který by mohl mít prospěch z vlastností dnešní společnosti, kdy "je možné vsadit na práci na dálku", dalším řešením pro dosažení smíru by byla pružnost pracovní síly. Rodriguez poukazuje na to, že z tohoto cíle by mohli těžit nejen rodiny, bylo by to "produktivní investicí pro vlastní účetní jednotka, protože úzkost a stres zaměstnanců se sníží a tím se zvýší produktivita a nižší počet pracovních abstrakcí, jak ukázalo řada studií. "


Z tohoto důvodu rodinné fórum navrhuje, aby společnosti přesunuly své zlepšení makroekonomických dat na své pracovníků a povzbuzovat nové zaměstnance.

Poradenství k dohodě

Zatímco veřejné orgány a společnosti začínají nutná opatření Aby bylo dosaženo smíru, jsou to některé praktiky, které rodiny mohou implementovat:

- Plán. Stanovení harmonogramu je zásadní pro smírčí řízení, kdo může vzít děti do školy, kteří je mohou vyzvednout? Můžete se spolehnout na pomoc někoho, kdo se stará o ty malé?

- Upřednostněte. Nemůžete se nacházet všude, takže je lepší stanovit pořadí v základních úkolech těm, kteří, pokud nejsou splněni, se svět nezhrotne.

- Buďte opatrní s přesčasy. Kolik stojí za to pozdě v práci? Možná ne všechny dny jsou nutné přesčasy a je lepší investovat čas do rodin.


- Požádejte o pomoc. Prarodiče, sousedy, přátelé s dětmi podobného věku nebo opatrovník. Všichni se stanou dokonalými spojenci k dosažení usmíření v domácnosti.

Damián Montero

Video: Son-rise program - Cesta z autismu


Zajímavé Články

Nové způsoby přemístění, účinné a ekologické

Nové způsoby přemístění, účinné a ekologické

Ve století XXI dochází k rostoucímu konsensu o potřebě a možnosti nasměrování úsilí výzkumu a inovací na dosažení technologií, které podporují udržitelný rozvoj.Toto úsilí je zaměřeno na hledání...

Poporodní deprese, co to je a jak se s ní zachází

Poporodní deprese, co to je a jak se s ní zachází

Mít dítě je jedním z nejlepších zkušeností života, nový důvod pro radost. Nicméně, někdy se toto štěstí může v mateřství proměnit v smutek, pocit poporodní deprese která, i když nepříjemná,...