10 opatření na převzetí a uskutečnění dohodovacího řízení

Čtyři slabiky, 12 dopisů a cíl splnit. Takto smírčí řízení, což je cíl, který mnohé domovy usilují, aby rodiče mohli rozvíjet své zaměstnání, aniž by zanedbávali výchovu svých dětí. Ale jak to dostat? Naštěstí pro rodiny existuje mnoho organizací, které tuto záležitost tvrdí, mezi nimi Národní komise pro racionalizaci jízdních řádů, ARHOE.

Při příležitosti dne 23. března, Den sjednání rodinného, ​​osobního a pracovního života a společné odpovědnosti, ARHOE řešila některé z těchto otázek a vydala manifest, aby dosáhl "pevného závazku, který se promítá do skutečných opatření". Dekál s opatřeními, které končí u všech agentů zapojených do této problematiky za předpokladu jejich role a dosažení tohoto cíle.


Desatero pro smírčí řízení

Jedná se o opatření navržená společností ARHOE k dosažení požadovaného smíření:

- Sladění pracovního, rodinného a osobního života by mělo být chápáno jako právo lidí, mužů a žen, 365 dní v roce.

- Změna tradičních rolí žen a mužů, pokud jde o jejich zapojení do rodiny, domova a práce, je nezbytná pro budování nové organizace sociálního a hospodářského systému, kde ženy a muži mohou kompatibilitu různých aspektů jeho života: zaměstnání, rodina, volný čas a osobní čas.

- Opatření smíření a společenská odpovědnost přispívají k účinné rovnosti žen a mužů.


- Sladění rodinného, ​​pracovního a osobního života umožňuje vybudovat společnost založenou na kvalitě života pracujících, zvyšující konkurenceschopnost podniků a hospodářskou výkonnost.

- Opatření pro racionalizaci a flexibilitu pracovních časů a pracovních prostor jsou jedním z nejúčinnějších nástrojů řízení lidských zdrojů na podporu smíření a spoluodpovědnosti.

- Rekoncilování nefunguje méně, ale pracuje lépe. Motivovaná pracovní síla vytváří dobré pracovní prostředí a pohodu pracovníků, vyšší výkonnost a pozitivně ovlivňuje obchodní výsledky.

- Politiky racionalizace plánů, které vedou ke smíření a rovnosti žen a mužů, umožňují zvýšit produktivitu a zlepšit image společností.

- Je třeba pracovat doma na myšlence "rodinného týmu", protože rodinné a domácí povinnosti mezi muži a ženami jsou úkoly každého.


- Je nezbytné začlenit do kolektivního vyjednávání strategie, které umožňují sladění rodinného, ​​pracovního a osobního života.

- Správní orgány a společnosti by měly podporovat opatření, která by ukončily rozdíl v mezích pohlaví.

Damián Montero

Video: ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ


Zajímavé Články

Rozhodovací dilema a co byste udělal?

Rozhodovací dilema a co byste udělal?

Hlavním prvkem umění doprovázejících dětí, kteří se stávají zdravými a emocionálně silnými, jsou schopni riskovat výběr a převzetí odpovědnosti za jejich rozhodnutí, je afektivní růst rodičů. Pro...

Císaři mění evoluci ženského těla

Císaři mění evoluci ženského těla

Porod je velmi komplikovaný proces, který často vyžaduje chirurgický zákrok, aby dítě vyřadilo z dělohy. Tyto postupy jsou známé jako cesareans a v posledních letech výrazně vzrostly v rozvinutých...