Jeden z deseti španělských dětí se přiznává, že nejsou šťastní

The štěstí Je to stav, který každý doufá, že dosáhne. Ať už jsou dospělí nebo děti, neexistuje žádná osoba, která by neměla touhu cítit se tímto způsobem. Ale kolik z nich se dostalo? Jak se v tomto ohledu cítí nejmladší členové domácnosti? V tomto tématu mluví Studie Imaginarium o štěstí a dětství kde jsou shromažďovány dojmy, které mají děti o svých pocátech.

V této studii bylo vzato v úvahu celkem 4 713 odpovědí, kdy dojmy rodičů o štěstí svých dětí, kde vzali v úvahu společenské a rodinné vztahy, čas strávený se svými dětmi a hodiny strávené hraním a poznáváním světa společně.


Více věku, méně štěstí

Výsledky této studie naznačují, že 9,6% rodičů se domnívá, že jejich děti nejsou šťastné, přestože mají velké množství zařízení a zařízení. Vzhledem k tomu, že děti roste, pocit neštěstí roste například v populaci mezi 5 a 8 lety, tento podíl je 15,56% a zůstává na úrovni 22,6%, aby dosáhl dospívání.

Ana Saro, klinický psycholog a člen Výboru odborníků Imaginarium, vysvětluje, že se jedná o přirozený vývoj dětí. Vzhledem k tomu, že děti stárnou, jsou také výzvy, jimž čelí, větší, zejména pokud jde o společenský styk s vrstevníky. Něco, co je v jejich životě zásadní, je velmi obtížné u mladých lidí vyvolat pocit, že se s ostatními nenachází.


A do jaké míry zájem vašich dětí zájem o vaše rodiče? Odpověď je dost. Ve skutečnosti pro a 85,74% Tento případ představuje jeden z hlavních problémů respondentů. Dalším příkladem je, že 53,43% účastníků uvádí, že jedním z jejich hlavních cílů je zajistit, aby se děti cítili milují a cenili v rodinném a školním prostředí.

To také zdůrazňuje, že jeden z hlavních starosti rodičů, kteří nemají dostatek času se svými dětmi, 28,28%, nemohou s dětmi hrát dost, 20,79%, nebo činit trest za špatné chování, 18,57%. Jiné aspekty, které straší hlavu starších, nejsou schopné vychutnat si plány mimo domov, 8,63% a v poměrně malém procentu nehrají s obrazovkami tolik, kolik by chtěli, 2,78, což ukazuje, jak jsou nové technologie Rozšiřovali se v domácnostech.


Štěstím, které děti vidí

A jak nejmladší vidí tento stav mysli? Pouze jeden 17,72% dětí si plně uvědomuje, jak je to šťastné, na druhé straně 55,67% zúčastněných dětí je uznáno jako takové, ale připouští, že mají problémy projevit. Tato čísla kontrastují s 18,47%, kteří mají schopnost rozpoznat a vyjádřit svoji situaci a 14,82% dětí, které si jen uvědomují, že jejich situace je vysvětlena racionálně.

Sonia Pérez, vedoucí pedagogického obsahu a člen Výboru odborníků, vyjadřuje, že je "zásadní, aby se děti naučily identifikovat a vyjadřovat své emoce." Toho lze dosáhnout prostřednictvím hry, stejně jako správná socializace, dosažení většího pocitu štěstí a blahobytu u dětí ".

Damián Montero

Video: КАК ПОБРИТЬ ЕЖА. К 50-летию "пражской весны".


Zajímavé Články

Po škole, jak udělat správnou volbu?

Po škole, jak udělat správnou volbu?

Září je nejen návrat do školy, ale také pro mnohé děti návrat do různých rutin, jako je mimoškolní aktivity, Mnoho studentů naplňuje mrtvé časy odpoledne různými úkoly, od kurzů angličtiny po sporty,...