Pozdě, jak vysvětlit jeho význam dětem?

Mnohé jsou svátky a data, která jsou v průběhu celého roku žít, některé velmi jednoduché jako narozeniny, kdy každý člověk oslavuje nové výročí svého života. V jiných případech je vysvětlení složitější, uzavírajíc a zvědavý příběh to stojí za to vědět, zatímco je oslavován. Dobrým příkladem je Půst, který představuje etapu před Svatým týdnem.

I když je snadné spojit Svatý týden s Kristovo utrpení, půst a veškeré úkony, které s sebou přináší, se mohou zdát trochu divné pro nejmenší z domu. A není nic dobrého než dobré vysvětlení, které by zanechalo pochybnosti, a tak nejen pochopí smysl těchto čtyřicet dní, ale také se dozví o mnohem víc o minulosti a kultuře, v níž se dítě rozvíjí.


Doba čištění

Půst začíná Ash Wednesday a pokračuje po čtyřicet dní až do čtvrtek. Tento počet dnů byl převzat z biblických odkazů epizod, jako například 40 let, kdy Izraelci putovali přes poušť, aby dosáhli zaslíbené země.

Nicméně, až křesťané začali oslavovat Velikonoce jako svátek ve svém kalendáři, když začali popularizovat přípravu na tuto důležitou událost, jako je Kristovo utrpení. Ve svých počátcích byly tyto okamžiky spjaty s naprostým rychlostem na Velký pátek a sobotní cenou Vzkříšení v neděli.


Není to dokud ne S. VI kdy se struktura čtyřiceti dnů začne konsolidovat, přebírá. Během této doby má Písmo mnoho podob, od úplného rychlého, až po to, co je dnes známo: zřeknout se některých činností jako formy pokání. Postoj, s nímž křesťané očistí svou duši před velikonoční neděli. Papežské období končí ve čtvrtek ve čtvrtek ve čtvrtek s Chrism Mass, oslavovaným biskupem s jeho kněžími.

Pár s dětmi

Pokud jste se rozhodli oslavit Půstně ve svém domě, je to několik nápadů zapojit děti do těchto činností. To jsou některé z praktik, které lze provést mezi všemi:


- Procvičte solidaritu. Půst může také být skvělým obdobím pro uvolnění solidarity. Dobrá příležitost pro děti, aby vydělaly to nejlepší, co mohou nabídnout světu.

- Něco odevzdej. Půst může být pro dítě příliš silný, ale pokud se vzdává něčeho, co je obvyklé ve svém každodenním životě, bude schopen se přiblížit tomu, co rodiče během této doby cvičí.

- Připojte se k aktivitám komunity. Farnosti poblíž domova mohou organizovat aktivity během poválečného období a všichni členové domácnosti jsou pozváni k účasti.

Damián Montero

Video: СЛУЖЕНИЕ


Zajímavé Články

Dospívající pocity, jak jim pomáhat regulovat?

Dospívající pocity, jak jim pomáhat regulovat?

Otec a matka musí vždy ochotně pomáhat svým dětem v nejtěžších dobách. Někdy se však tato práce stává příliš tvrdá kvůli nedostatku informací o tom, co se stalo s jeho potomstvem. To se děje během...

Jak využít výlety k výuce

Jak využít výlety k výuce

Pokud je léto synonymem pro svátky, mluvit o tomto volném čase také znamená odkaz výlety, Tyto okamžiky odpočinku se využívají k poznání dalších míst, ať již kvůli nabídce volného času, neboť mají...

Tanec, dobrá volba proti hypertenzi ve stáří

Tanec, dobrá volba proti hypertenzi ve stáří

Bavte se, udržuje nás aktivní a spojuje výhody fyzického a duševního cvičení. The tanec Je to dobré rozhodnutí zabírat náš volný čas. Ještě více poté, co univerzita v Granadě zjistila, že tanec...