Velké rodiny žádá o daňovou pomoc, která by omezila současnou demografickou situaci

Současná demografická situace ve Španělsku není nadějná. Počet narozenin ani nezaručuje generační změna v některých případech to, co způsobuje, že obyvatelé této země navštěvují situace, které nebyly pozorovány od občanské války, v níž je počet narozených méně než počet úmrtí.

Proč je demografická zima? Mezi příčinami, které vysvětlují tuto situaci, je zdůrazněna situace v zaměstnání mnoha mladých lidí, která jim zabraňuje usadit se v domově nebo přemýšlet o druhém dítěti vzhledem k nákladům na tuto výchovu. Z tohoto důvodu od španělské federace velkých rodin, FEFN, je Ministerstvo financí požádáno o daňovou pomoc, aby tuto situaci omezila.


Další daňové odpočty

Tato žádost odpovídá množství opatření oznámených Cristóbal Montoro, Ministr financí, zlepšit ochranu těchto jader. V této souvislosti požádala FEFN o prodloužení daňových odpočtů pro velká rodina aby tyto domy získaly zvláštní péči a upřednostňovaly, aby tyto jádra byly ve společnosti běžnější, aby se lépe vypořádaly s výdaji.

Ze všech návrhů předložených ministrovi financí je zahrnut odpočet výdajů na denní péči. Pokud se tato petice projeví, znamenalo by to, že domácnosti s dětmi do 3 let, které jsou zapsány v jednom z těchto středisek, mohou být odečteny 1,200 eur, FEFN tvrdí, že při neexistenci míst ve veřejné síni mateřských škol, které by uspokojily poptávku domácností v této vzdělávací fázi nezahrnuté do povinného vzdělávání, mohou využít soukromých center.


Další forma žádostí FEFN souvisí se zaměstnáním a snaží se zejména tyto jádra kompenzovat a chránit. Zejména je požadováno, aby kvót na sociální zabezpečení těm společnostem, které najývají členy velkých rodin a zvýší maximální částku, která má být poskytnuta v dávce v nezaměstnanosti poskytované veřejnou službou zaměstnanosti.

Méně než 2500 eur za měsíc

Potřebujete pomoc s těmito jádry se stane zřejmým, pokud se podíváte na úroveň příjmů. Studie provedená společností FEFN a Nadace Madrid Vivo, ve kterém bylo provedeno více než 3 300 rozhovorů, ukázalo, že 27% účastníků tvrdí, že se musí uchýlit k těmto ekonomickým výhodám. Realitou velkých rodin je to, že 48% z nich žije s méně než 2500 eur měsíčně a 13% sotva dosáhne 1 200 eur.


Patří mezi největší výdaje krmení, bydlení a vzdělávání, Proto rodiče uznávají hodnotu slev, které se nacházejí v předmětech, jako je oděv a obuv. Na druhou stranu, velké rodiny přiznávají, že mají špatný čas v době, kdy se výdaje doma zvyšují. Zde se návrat do školy stává nežádoucím protagonistou, neboť 50% respondentů tvrdí, že to je cena, která je nejtěžší čelit. 25% říká, že v jejich případě jsou to prázdnin, které jim dávají největší problémy.

Damián Montero

Video: Aaron Russo & Alex Jones rozhovor - postřehy a varování - 9/11 - 2007 české titulky


Zajímavé Články

Dospělí, proč nemluvíme stejným jazykem?

Dospělí, proč nemluvíme stejným jazykem?

Totéž se děje všem rodičům: jakmile se naše děti dostanou na jeviště dospívající, komunikace před jednoduchým a tekutým se stává velmi komplikovaným úkolem. Co se stane, možná nemluvíme stejným...

Nové závislosti: Internet a sociální sítě

Nové závislosti: Internet a sociální sítě

Obrovské výhody, že začlenění technologie do každodenního života lidí je nesporné. Děti, mládež a dospívající jsou zvyklí na to, že používají IKT od mladého věku, čímž normalizují jejich používání;...

Brzy v rodině, jak dostat všechno, aby jít dokonalé

Brzy v rodině, jak dostat všechno, aby jít dokonalé

Budík zhasne, začíná nový den a je třeba udělat spoustu věcí, jakmile položíte nohy na zem. Brzy V domácnostech může být docela chaotické, protože směs spánku a zpomalení těchto hodin způsobuje, že...