Násilí u dětí, proč se toto chování objevuje?

Vývoj dítěte je pomalý a obtížný proces. Jak roky plynou, dítě získává hodnoty od různých entit, zejména rodiny. Nicméně, bez ohledu na to, jak velká péče je věnována v domácnosti, protože toto vzdělávání je správné, není popření, že se v budoucnu objeví nežádoucí chování. Příkladem je přítomnost postojů násilné.

Proč se dítě stává násilné? Jak by měli rodiče reagovat na tyto postoje? Existují nějaké náznaky toho, že se dítě mění, a proto zabránit, než bude příliš pozdě? V této věci hovoří Understood Foundation a kde vysvětluje, že tato agresivita je vážným problémem, neboť obsahuje špatnou kontrolu nad hněvem.


Násilí a agrese: špatné ovládání emocí

Z Pochopené nadace vysvětluje, že agresivita a násilí jsou reakcí dítěte na situaci, která není pohodlně, Zda jeho rodiče mu nedovolili pokračovat ve sledování filmu nebo že jeho partner nedovolí hrát si s jeho míčem. Tváří v tvář této frustraci, dítě vybuchne emocionálně dobře zvednutím hlasu nebo fyzickým útokem na něj.

Malá kontrola jejich emocí, kterou dítě projevuje, by nemělo být převedeno do vážného pokarhání dítěte. Mnoho rodičů hodlá prosadit své pravomocí s většími násilí. V těchto situacích je třeba nejprve uklidnit děti, protože v této době je nemožné se s nimi pokusit o dialog, aby je naučili lekci.


Ačkoli první pravidlo pro zacházení s tantryms je ignorujte jeKdyž se tyto stane násilnými a agresivními, tento postoj není vhodný, protože může poškodit jiné osoby nebo způsobit poškození domu. Pokud je toto chování uctíváno, je nejlepší jednat například tím, že ho posadíte na židli, dokud se neuklidní.

Posláním je, aby dítě pochopilo, že jeho chování má důsledky a že poslední autorita doma je jejich rodiče. Bez ohledu na to, jak jsou agresivní v těchto situacích, nebudou schopni uspět v této debatě s staršími. Z jejich strany musí být dospělí otevřeni, aby mluvili o situaci, která vedla k tomuto chování, ale jsou nekompromisní tváří v tvář konfliktu. Tímto způsobem bude debata odměněna za výbuch emocí.


Jak se vyhnout násilí a agresivitě u dětí

Rodiče mohou pracovat dříve, než se objeví toto chování. To jsou některé tipy, které mohou zabránit násilným postojům menší:

- chválit vhodné chování. Empathetic postoje a respekt k jejich vrstevníky by měly být tleskal a rodiče by měli pozvat je, aby pokračoval v tomto chování v budoucnu.

- Vzdělávat se s respektem a nenásilností. Od malých rodičů musí před řešením konfliktů ukázat klid a shodu jako hodnoty a vést příklad den po dni.

- Učte limity. Mnohokrát agresivita reaguje na předchozí nepřítomnost omezení v nejmenším. Někteří rodiče jsou příliš tolerantní, a proto s úmyslem odstranit položky, jako jsou konzoly videohry nebo jim zabránit v sledování televize, se tyto problémy objevují.

Damián Montero

Video: Sebevraždy: třetí nejčastější příčina úmrtí v dětském věku


Zajímavé Články

Dospělí, proč nemluvíme stejným jazykem?

Dospělí, proč nemluvíme stejným jazykem?

Totéž se děje všem rodičům: jakmile se naše děti dostanou na jeviště dospívající, komunikace před jednoduchým a tekutým se stává velmi komplikovaným úkolem. Co se stane, možná nemluvíme stejným...

Nové závislosti: Internet a sociální sítě

Nové závislosti: Internet a sociální sítě

Obrovské výhody, že začlenění technologie do každodenního života lidí je nesporné. Děti, mládež a dospívající jsou zvyklí na to, že používají IKT od mladého věku, čímž normalizují jejich používání;...

Brzy v rodině, jak dostat všechno, aby jít dokonalé

Brzy v rodině, jak dostat všechno, aby jít dokonalé

Budík zhasne, začíná nový den a je třeba udělat spoustu věcí, jakmile položíte nohy na zem. Brzy V domácnostech může být docela chaotické, protože směs spánku a zpomalení těchto hodin způsobuje, že...