Hodnota matematiky v jiných oblastech znalostí

Existuje mnoho předmětů, které se musí student po celou dobu života učit a všichni mají velký význam. Nejen, aby získali kvalitní kvalifikaci a absolvovali schválený kurz, všechny tyto znalosti vám přinesou dovednosti, které můžete používat ve vašem dnešním dni. Od dobrého používání jazyka a psaní až po realizaci operací Matematika s jejichž pomocí přispět k udržení domácí ekonomiky.

Ve skutečnosti si to někteří lidé myslí Matematika Jsou velmi důležité, protože jejich učení může mít uplatnění v jiných oblastech znalostí. To je postoj, který přijala Konference děkanů matematiky, CDM a španělský výbor matematiky CEMat, který po podepsání deklarace La Laguny požádá, aby byla uznána skutečná hodnota tohoto předmětu.


Strategická hodnota pro vědu

Během podpisu Lagunské deklarace oba organismy Uvedli na tabulku důležitost, že matematika může mít znalosti. Jak CDM, tak CEMat vysvětlují, že pokud je danému subjektu udělena hodnota, kterou si zaslouží, může jeho strategická hodnota způsobit, že se Španělsko stane pozicí na celém světě ve vědecké pověsti.

Obě organizace navrhují, že díky matematice lze řešit současné výzvy ve vědě, technologii a inovacích. Prvky, které se zlepšují, by definovaly lepší rozvoj španělské společnosti. Tato pozice je založena na schopnosti integrátor že matematici prokázali v jakémkoli vědecko-produkčním prostředí, kde působili.


Matematický výcvik na všech úrovních

Jak CDM, tak CEMat poukazují na to, že jedním z kroků, které je třeba podniknout k dosažení tohoto cíle, je péče o vzdělávání tohoto předmětu. Proto se v oblasti vzdělávání zaměřuje péče o tuto vědu na všech úrovních vzdělávacího systému. vyučování, Toto jsou navrhovaná opatření k jeho dosažení:

- péče o matematické vzdělávání budoucích generací, a to nejen budoucích matematiků, ale i studentů na všech úrovních vzdělávacího systému, protože každý potřebuje matematiku buď v každodenním životě jako členy hyperinformované společnosti, ať už to je pro jeho budoucí profesní činnost


- Získat pevnou matematickou formu neuniverzitních pedagogických pracovníků, zdokonalovat metody výuky a učení a jejich pedagogické kompetence. Měla by být stanovena řada pokynů pro vzdělávání a výběr pedagogických pracovníků na základě vhodných přípravných programů.

- podporovat výcvik lékařů v matematice. Tímto způsobem by výsledky výzkumu zlepšily a srovnaly španělské univerzity s nejprestižnějšími univerzitami na světě.

- Zvýšit matematický talent mladých lidí v neuniverzitní fázi.

Damián Montero

Video: Biblical Series I: Introduction to the Idea of God


Zajímavé Články

První den školy pro děti

První den školy pro děti

První den školy pro děti je velkou výzvou, jsou zvyklí jít do mateřské školy, jako kdyby se poprvé odloučili od svých rodičů. Aby byl debut ve škole absolutní úspěch, musíme být připraveni, udělejte...

Nebezpečí kouření v autě s dětmi

Nebezpečí kouření v autě s dětmi

Stresující dopravní zácpa, cesta, která se nikdy nekončí, jsou důvody, které povzbudí mnoho rodičů, aby v autě za přítomnosti svých dětí dál kouřily. Podle studie tabákový kouř zesiluje zhoršení...

Světový den mládeže, co se slaví

Světový den mládeže, co se slaví

V kalendáři je mnoho zvláštních dat. Od narozenin rodiny k jiným dnům označeným jako Vánoce nebo výročí, v případě párů. Dalším příkladem je 12. srpna, datum, kdy Světový den mládeže, což je bod v...