Osobnost jediného dítěte: charakteristické rysy

V dnešní době není divné najít rodiny, ve kterých je pouze jedno dítě. Jsou nazývány "jedinečné děti"Pro některé děti s vysokou pravděpodobností, že se stanou skutečně pokořenými a rozmazlenými, ale jak jsou tohle chlapci a dívky, kteří skutečně vyrůstají bez sourozenců? Co to znamená být jediným dítětem pro jejich rozvoj? oddanost a vztah rodič-dítě, je pravda, že má také své nevýhody.

Jaké jsou děti?

Je pravda, že každý domov je svět, a proto je každé jedinečné dítě odlišné od všech ostatních, ale existují společné rysy, které často tyto děti označují. Existuje tedy několik studií, které to dokazují chlapci, kteří dospěli samy, vědí, jak se bavit pro sebe a potřebují méně od společnosti jiných dětí.


Na druhou stranu, když jsou obklopeni více chlapci a dívkami, mají tendenci být mnohem ochotnější se účastnit. Pravděpodobně tento typ chování je způsoben tím, že když nebyl vznesen mezi sourozenci, Nejsou tak konkurenční ani žárliví... Jeho věci byly vždycky jeho a láska jeho rodičů.

Charakteristika jediného dítěte

Pokud se jedná o náš případ, budeme také pozorovat mnoho dalších charakteristických rysů v našem jediném dítěti: Nejpravděpodobnější je, že je to chlapec, který si těžko může čekat, když hraje s jinými lidmi. Koneckonců, je zvyklý být vždycky první doma, takže se může trochu ukázat sobecké a egocentrické.


Navíc tyto děti, jsou zpravidla mnohem zralější než ostatní chlapci svého věku. Na jedné straně, protože nemají sourozence, jsou zvyklí neustále hledat společnost svých rodičů nebo jiných dospělých. Na druhé straně, protože jsou to jediné odkazy, mají tendenci s nimi neustále porovnávat: Milují předstírat, že jsou mnohem starší, než jsou, a někteří z nich se mohou stát dokonce typickým "know-it-alls".

Konečně mají úžasnou schopnost přijmout osamělost ... Není divu, protože většinou hrají samy. Proto je důležité, aby rodiče věděli, že vzdělávání jediného dítěte je výzvou, která vyžaduje úsilí a informace o něm.

Trojúhelník jediného dítěte: rodina tří

Když je rodina složena ze tří lidí, je pro rodinu snadné vytvořit silnou vazbu mezi dvěma. Link, který obecně znamená vyloučení třetí strany. To, že otec používá svého syna jako "pěšák" v rozhovorech se svou ženou, může odrážet úzkou vazbu se synem, který se může cítit odcizený od druhého rodiče.


Také v případech, kdy rodiče jsou starší (situace, kdy manželé obvykle mezi sebou rozvíjeli úzký vztah před narozením dítěte), jejich vztah bude i nadále nejsilnější.

Pokud navíc jediné dítě působí jako spojenec jednoho z rodičů proti druhému nebo jako pozorovatel blízkého vztahu, důsledky trojúhelníku mohou přispět k vytvoření tohoto pocitu, že je narušitel.

Takže, rovnováhu v rodině s jedním dítětem Je velmi odlišný od toho, který existuje v rodinách s několika dětmi. V důsledku toho intenzivněji prožívají jejich vztahy s rodiči pouze děti. Navíc mnoho pocitů jediných dětí je úzce spojeno s rozdělením moci, která existovala v jejich vlastní rodině.

Elena Lópezová
Upozornění: Jill Pitkeathley, Ředitel Národního sdružení Cares

Může vás zajímat:

- 10 nápadů na vzdělávání jediného dítěte

- Mýty jediného syna

- Čína upustí od uložení jediného dítěte

- Starší bratr, jeho role v rodině

- Prvotřídní děti dosahují vyšší skóre ve zpravodajství

Video: ДОКЛАД ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА. ВИДЕО-ВЕРСИЯ. ALLATRA SCIENCE


Zajímavé Články

Pět dokonalých filmů pro přenos solidarity

Pět dokonalých filmů pro přenos solidarity

Rodina má mnoho úkolů, pokud jde o výchovu dětí. Jedním z nich je nepochybně přenos hodnot: doma se děti učí, co je důležité a co není, vzdělání, vyrovnanost a samozřejmě hodně etických hodnot, z...

Alexitimia: neschopnost poznávat něčí emoce

Alexitimia: neschopnost poznávat něčí emoce

The emoce nás doprovázejí, jsme neoddělitelní od nich. Někdy cítíme strach, někdy lásku, někdy radost a smutek, někdy hněv, odpor a hanbu a mnoho dalších emocionálních stavů, které nás často...