Pozitivní psychologie, proč je to módní?

V poslední době slyšíme tento výraz velmi často pozitivní psychologie, Máme tendenci spojovat tento výraz s novou módou, možná zázračnou metodou pro blaho, aleco je opravdu pozitivní psychologie? Proč je to módní? Jak nám může pomoci?

Pravděpodobně většina lidí, i když slyšeli tento termín a vyvodili závěry, moc nevědí o pozitivní psychologii, jejích základech, zásadách a aplikacích. Tato nová vize psychologie, fungování mysli z pozitivního hlediska založená na kvalitách předpokládá revoluci.

Pozitivní psychologie, co to je?

Co je to pozitivní psychologie? Existuje obecná tendence spojovat pozitivní psychologii s nějakým druhem duchovního proudu nebo zázračnou metodou svépomoci. Nicméně pozitivní psychologie je odvětví psychologie, proud, který je založen na vědeckých postulátech a řídí se stejnou přesností jako ostatní proudy v psychologii.


Rozdíl s jinými proudy není víc než jeho předmět studia. Tradičně se psychologie a její různorodé pohledy zabývají studiem patologie, negativních aspektů osoby, které se snaží nalézt řešení těchto negativních poznámek. Psychologie předpokládá revoluci a radikální změnu pohledu, jelikož, jak naznačuje své jméno, přemístí svůj zájem o pozitivní aspekty mysli a osoby. Pozitivní psychologie se zaměřuje na jinou oblast výzkumu a aplikace, zaměřenou na vlastnosti a pozitivní vlastnosti lidí. Zaměřuje se na hledání těchto pozitivních vlastností, na jejich využití jako na osobní síly, které nám umožňují čelit nepřízni.


Pozitivní psychologické studie s vědeckými proměnnými, jako je optimismus a jeho vliv na blaho, analyzují proměnné spojené s osobním zlepšením, vyrovnávají se s protivenstvím, s konečným cílem nabídnout lidem lepší kvalitu života, aby bylo možné dosáhnout dobrých životních podmínek.

Jak nám pomůže pozitivní psychologie?

Pozitivní psychologie se zaměřuje na pozitivní vlastnosti lidské bytosti. V optimismu, v pozitivních emocích. Ale mohli bychom si položit otázku, jak dobrá je pozitivní psychologie, pokud máme to, co máme, jsou negativní emoce? Jestli cítím smutek, bolest nebo strach, že tento proud mi slouží?

Právě pozitivní psychologie předpokládá nový přístup nejen studovat a pochopit lidskou bytost, ale i léčení. Poznání základů pohody a mechanismů pozitivních emocí prostřednictvím pozitivní psychologie má za cíl zlepšit jejich zlepšení, aby se zlepšily negativní nálady.


1. Pozitivní zdroje. Nepohodlí může být způsobeno různými důvody. Ale je to nedostatek pozitivních zdrojů, chápaných jako osobní síly, pozitivní emoce atd., Což nás udržuje v nepohodlí a odsuzuje nás. Pozitivní psychologie nám pomáhá rozvíjet tyto pozitivní zdroje.

2. Osobní růst a sebeobjevení. Prostřednictvím pozitivní psychologie se rozvíjí osobní rozvoj a rozvíjí osobní síly. Je to cesta růstu a sebeobjevení.

3. Harmony se sebou. Jakmile se rozvinou silné stránky, vyvine se cesta požitku, odhodlání a smyslu, aby bylo dosaženo souladu se sebou samým. Rozvíjejte schopnost užívat si, přijímat a dáváte smysl tomu, co se stane s námi, a také přijmout závazek k našemu blahu.

Pozitivní psychologie, proč je tak módní?

Pozitivní psychologie je módní, protože jde o inovativní trend, změnu pohledu a nabízení protagonisty a aktivní role člověku, který se musí zavázat k vlastnímu blahu. Pozitivní psychologie je vědecký proud, který přestává soustředit se na patologii, nechává stranou oběti a povzbuzuje nás k tomu, abychom čelili našim problémům, hledali je tváří a vyvíjeli je, aby jim čelili.

Celia Rodríguez Ruiz. Klinický zdravotní psycholog. Specialista na pedagogiku a psychologii dětí a mládeže. Ředitel Educa a učit se, Autor sbírky Stimulujte procesy čtení a psaní.

Video: 5 tipů jak si vytvořit svůj styl a 3 vážné důvody proč to udělat!


Zajímavé Články

SoloCampamentos, vyhledávač pro váš letní tábor

SoloCampamentos, vyhledávač pro váš letní tábor

The letní tábory jsou už mnohem víc než pár krásných dnů uprostřed přírody. Daleko bylo již ponecháno vybírat pouze mezi mořem a horami. Nyní je nabídka široká, můžete si vybrat mezi záliby, zábavy,...

Limity a normy ve vzdělávání dětí: cíle

Limity a normy ve vzdělávání dětí: cíle

Limity dělají děti úspěšnější v různých společenských situacích, protože něco, co omezuje učení, je respektovat právo druhého. Hlavním cílem limitů je, že naše děti procházejí životem řadou směrnic a...

Stárnoucí populace Španělska

Stárnoucí populace Španělska

Rytmus života, obtížný přístup k postavení, které zajišťuje slušnou mzdu, nedostatek smírčí politiky. To jsou jen některé z vysvětlení, které řada párů dá, když se jich zeptá, proč odkládají dítě do...