Vedoucí dřevo: vlastnosti a ctnosti dobrého vůdce

I když si to možná myslíme být vůdcem Stačí, abyste byli zodpovědní, protože vůdce není něco jednoduchého, je mnohem víc, než je na starosti. Bytí ve vedení týmu, instituce, služby nebo skupiny jakéhokoli druhu neznamená, že je vůdce, Řídit je úkol, funkce, která je uložena zvnějšku, ale nikdo, kdo má na starosti něco, není dobrý vůdce.

Vedoucí musí mít vlastnosti a ctnosti, které jsou jeho osobě v podstatě schopny vést skupinu, od porozumění, smíření a schopnost motivovat druhé. Při mnoha příležitostech vidíme vůdce, vždy bezpečné a klidné, obdivované a respektované ostatními, a můžeme si myslet, že je to něco jednoduchého, ale vedení dřeva znamená úsilí a starost o celý tým, schopnost rozhodovat a různé problémy. hlavy


Vedoucí typy

Abychom byli dobrým vůdcem, je třeba mít dřevo vůdce, abychom mohli vykonávat efektivní a plodné vedení. Můžeme mít několik typů vůdců:

1. Vyvolený, nebo autoritářský. Vůdce, ze kterého se každý obává a dělá to, co říká, není z přesvědčení, ale ze strachu z represálií. Tento typ vůdce se dokáže řídit jeho pokyny, ale neiniciuje, neposlouchá a nevede k novým věcem. Nezáleží na potřebách druhých a omezuje se na rozkazy. Vyvolený vůdce nemá účinné vedení.

2. Měkký nebo vůdčí vůdce, Byl by to jakýsi vůdce, který se stará o to, aby poslouchal ostatní a uspokojoval jejich potřeby, ale je příliš tolerantní a nepřesvědčil ostatní. Tento typ vůdce bude mít vážné potíže při přijímání rozhodnutí a ostatní budou následovat jeho pokyny a dělat skupinovou práci. Jsou to lidé, kteří hrají vedoucí úlohu, aniž by byli vlastně. Ani nevykonává účinné vedení.


3. Účinný nebo demokratický vůdce. Je to vůdce, který nalezne rovnováhu, kdo ví, jak poslouchat a uspokojovat potřeby druhých, ale kdo také ví, jak přesvědčit a je schopen dělat spravedlivé a plodné rozhodnutí. Je to vůdce, který se učí, jistý a pochopitelný vůdce, ale pevný. V tomto případě existuje účinné vedení a můžeme říci, že tento typ vůdce je ten, kdo skutečně má vůdčí postavení.

Vedoucí dřevo: jak to rozpoznat

Dobrý vůdce nebo demokratický vůdce musí mít řadu kvalit. Ale jaké jsou hodnoty dobrého vůdce?

1. DŮVĚRNOST A BEZPEČNOST. Má charakter, který inspiruje důvěru. Tento typ charakteru je typický pro lidi, kteří jsou sebevědomí a sebevědomí ve svých schopnostech. Důvěra v sebe sama je klíčem k tomu, aby ostatní věřili jednomu.


2. KOMUNIKACE. Ví, jak komunikovat s ostatními. Jedná se o to, aby se člověk porozuměl a poslouchal ostatním.

3. KAPACITA A SAMOSPODLIVOST. Má kapacitu. Vedle řeči jedná a projevuje a posiluje své slova svým skutky. Ale je také schopen řídit jeho schopnost a úsilí k dosažení konce.

4. ZÁVAZKY. Je to člověk, který projevuje jeho zapojení a kdo je respektován. Vedoucí spolupracuje s ostatními, je zapojen a stará se o společný cíl jako jeden a slouží jako příklad.

5. HUMILITA A GENEROSITA. Vedoucí ví, jak být pokorný a hledá společné dobro, ne jeho vlastní dobro. Jelikož společné dobro je způsob, jak dosáhnout jejich dobrého.

6. CHARISM. Dobrý vůdce je charismatický člověk. Je to člověk, který se o sobě cítí dobře a přiměje ostatní, aby se cítili dobře.

7. INICIATIVITA. Dobrý vůdce je odvážný a má iniciativu, odváží se dělat nové věci, bránit práva a práva svého týmu.

8. ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ. Vyvinul si strategie k řešení problémů, kterým čelí každý den.

9. POZITIVNÍ PŘÍSLUŠNOST. Ukazuje pozitivní postoj k životu obecně a dělal práci skupiny, kterou vede zvláště. Obsahuje tento postoj, touhu a tu energii.

10. PASSION. Vůdce je vášnivý, co dělá, a ostatní to dělají.

Dobrý vůdce, narodil se nebo je to?

Charakteristiky dobrého vůdce jsou charakteristiky, které mohou být předisponovány svým charakterem, ale mohou se také rozvíjet. Některé tipy, jak rozvíjet vedoucí dřevo a cvičit účinné vedení, jsou následující:

1. Vytvořte zdravé sebevědomí a důvěru v sebe, pokud přenášíte důvěru, ostatní vám budou věřit. Snažte se také být věrní a integrováni do svých slov a slibů.

2. Sdělte své rozhodnutí všem týmům a poslouchat jejich názory. Úkolem vůdce je koordinovat celý tým za společný úkol nebo cíl, bude muset poslouchat všechny, aby spojili všechny silné stránky.

3. Buďte pevní sami, navrhnout cíle, které můžete splnit a učit se organizovat svůj čas a práci.

4 Nemůžete požádat o oddanost ostatním, pokud se nedopustíte. Vezměte, jak chcete, aby ostatní jednat a oni budou dělat totéž.

5. Zjistěte, že vaším cílem je dosáhnout cílů ostatních. Pamatujte si, že toto je práce vůdce.

6. Rozvíjet svou charisma, Naučte se být v pohodě se sebou, užívejte si všechno, co děláte.

7. Učte se od svých chyb a vyzkoušejte nové věci. Nezapomeňte, že ze všech nových věcí, které se pokusíte, většina nebude fungovat, ale stačí, že jen jedna z nich funguje.

8. Vypracovat strategie řešení problémů, analyzovat problém, najít řešení, hodnotit je a vyhodnocovat.

9. Rozvíjme své pozitivní myšlení. Analyzujte myšlenky, které máte, a diskutujte o nich, naučte se pozitivně myslet.

10. Zamilujte se, co děláte, Kromě šíření vášně u ostatních nebude pro vás těžké vykonávat svou práci.

Celia Rodríguez Ruiz. Klinický zdravotní psycholog. Specialista na pedagogiku a psychologii dětí a mládeže. Ředitel Educa a učit se, Autor sbírky Stimulujte proces čtení a psaní.

Video: 3000+ Common English Words with Pronunciation


Zajímavé Články

Silné boje mezi rodiči a dětmi

Silné boje mezi rodiči a dětmi

The Silné boje mezi rodiči a dětmi Jsou složité řešit a to je důvod, proč se rodiče tak obávají. Pokud dodáme, že můžeme mít tyranského syna, věci se mohou ještě více stočit. Ale co je za lmnoho moci...

4 z 10 dětí zemřou z chronické podvýživy

4 z 10 dětí zemřou z chronické podvýživy

Chronická podvýživa je klíčovým faktorem šíření infekčních onemocnění kvůli nedostatku živin v těle a následnému oslabení imunitního systému. Teď u příležitosti III. Světový kongres výživy a...

Rodinné výlety: 10 míst k návštěvě v Evropě

Rodinné výlety: 10 míst k návštěvě v Evropě

Pořádejte rodinné výlety Někdy je to těžká práce: musíme také vzít v úvahu zájmy dětí, a proto je nejlepší si vybrat města, která nabízejí kulturu i zábavu, stejně jako posouzení dalších faktorů,...