1 ze 7 dětí žije v zemích OECD v chudobě

Jak se obecně odehrává život? Studie OECD dnes změřila 11 rozměrů blahobytu. Z jeho závěrů vyplývá, že země OECD se řídí různými způsoby, pokud jde o jejich silné a slabé stránky z hlediska dobrých životních podmínek, a že existují nerovnosti, které ovlivňují především blahobyt rodiny a zvláště dětí.

Rozdíly v dobrých životních podmínkách se v jednotlivých zemích značně liší a zahrnují mnohem víc než výpadky rodinných příjmů. V několika ohledech žije průměrný občan OECD nyní lépe než v roce 2009. Ve většině zemí OECD začal rodinný příjem pomalu oživovat s ohledem na úroveň dosaženou v době hospodářské krize. Země, které zaznamenávají nejzávažnější pokles příjmů z rodin od roku 2009, jako je Řecko, Portugalsko, Itálie a Španělsko, jsou i nadále postiženy v jiných oblastech, jako je vysoká nezaměstnanost, nižší mzdy a nižší dostupnost bydlení.


Život dětí v zemích OECD

Všechny děti nemají v zemích OECD stejnou úroveň pohody. Studie ve skutečnosti uvádí, že 1 ze 7 dětí žije v chudobě, téměř 10% dětí žije v nezaměstnaných rodinách a 1 z 10 je obětí šikany.

Nerovnosti v blahu dětí související s rodinnou socioekonomickou situací jsou:

- Děti z rodin s většími zdroji mají lepší zdravotní stav, vyšší kopetence, větší občanský závazek a lepší vztahy se svými rodiči a vrstevníky.

- Studenti z upřednostňovaných rodin mají menší pravděpodobnost, že mají pocit, že patří do školy.


Tyto výsledky proto naznačují, že sociální nerovnosti mezi dospělými se stávají nerovnostmi příležitostí pro jejich děti.

Místo pobytu v rodině a pohody

Místo bydliště lidí má velký vliv na život člověka, zejména na osobní bezpečnost, znečištění atmosféry, pracovní příležitosti a přístup k základním službám. V roce 2014 tak rozdíl v míře nezaměstnanosti mezi regiony s nejlepším a nejhorším výkonem v Turecku, Španělsku a Itálii byl téměř 20 procentních bodů. Tato hodnota je téměř tak velká jako rozdíl v národním průměru nezaměstnanosti mezi Řeckem a Norskem.

Jak je život ve Španělsku?

V uplynulých letech čelilo Španělsko několika výzvám, pokud jde o materiální blaho svých obyvatel. Průměrný disponibilní příjem domácnosti na obyvatele a průměrný příjem mezi roky 2009 a 2013 výrazně poklesly v letech hospodářské krize. Španělští zaměstnanci mají také velmi malou jistotu zaměstnání. Mezi rokem 2009 a 2014 se míra dlouhodobé nezaměstnanosti zvýšila o 8,7 procentních bodů, což je druhá nejvyšší míra v OECD.


Španělsko má dobrou rovnováhu mezi životním a pracovním životem. Očekávaná délka života Španělsky je 83,2 let, jedna z nejvyšších v OECD a volná doba (věnovaná volnočasové a osobní péči zaměstnanci na plný úvazek) je také vyšší než průměr OECD.

Pokud jde o dosažené vzdělání, Španělsko se nachází na nejnižší úrovni OECD: pouze 55,6% dospělých Španělů v produktívním věku dokončilo alespoň vyšší sekundární vzdělávání, na rozdíl od průměru OECD 77,2%.

Znalosti španělských dospělých v oblasti čtení a matematiky jsou také nízké v porovnání s dospělými v jiných zemích OECD. V sítích sociální podpory 94,7% Španělska uvedlo, že mají přátele nebo příbuzné, mohou se spolehnout na to, kdy to potřebují, ve srovnání s průměrem OECD 88%.

Blaho dětí ve Španělsku

Materiální blaho španělských dětí odráží obtížné ekonomické podmínky, které ve Španělsku převládají. Míra příjmové chudoby u dětí je proto jedním z nejvyšších v OECD: 21,7% španělských dětí je rodinou s dostupným příjmem, který je méně než polovina průměrného španělského příjmu.

Na druhou stranu španělské děti hlásí vysokou úroveň zdraví a míra dospívání mezi dospívajícími je druhá nejnižší v OECD.

Nicméně v "ni-nis" jsme nadprůměrní. 10,7% španělských dospívajících ve věku 15 až 19 let nefunguje nebo studuje nebo studuje, což je průměr nad průměrem OECD, který je stanoven na 7,1%.

Schopnost čtení a kreativní řešení problémů španělských studentů je pod průměrnou úrovní OECD. Současně se 20,7% španělských studentů cítí velmi pod tlakem domácích úkolů, což je druhé nejvyšší procento OECD.

Španělsko je v horní části OECD zařazeno do osobní bezpečnosti dětí a je to, že španělské děti mají nejvyšší životní spokojenost v oblasti CDE.

Marisol Nuevo Espín
Rady: Zpráva OECD Jak se děje život? 2015 Měření pohody

Video: Hans Rosling: Let my dataset change your mindset


Zajímavé Články

Zmiňování ve Španělsku se zlepšuje, ale nestačí

Zmiňování ve Španělsku se zlepšuje, ale nestačí

V současné době smířit Práce a rodinný život se staly touhou, kterou hledá řada rodin. Touhou, pro kterou je mnoho práce, se zdá, že se situace v poslední době zlepšila. To je patrné v 2018 vydání...

Známky bolesti žaludku, které byste neměli nechat ujít

Známky bolesti žaludku, které byste neměli nechat ujít

Blahobyt nejmladší je posláním, které se každý otec snaží plnit v jeho dne. Pozornost na krátké detaily bude nejlepší možnou prevencí, neboť toto identifikuje možné vážné zdravotní problémy, které by...

Jellyfish: jak se kousají a jak zacházet se skusem

Jellyfish: jak se kousají a jak zacházet se skusem

Kdo se v létě nelíbí v moři? Pláže se stávají jedním z nejoblíbenějších destinací, které se v letním období vyhýbají teplu. Vykoumeme však ve společnosti některých mořských zvířat, která obývají...