Být matkou zvyšuje produktivitu

Sladění pracovního a rodinného života Je to velká výzva mnoha rodin a problém mnoha společností. Ačkoli dnes se mnoho matek podaří efektivně kombinovat práci a rodinu, na pracovišti nadále vládne myšlenka, že pracující matky jsou nenapravitelně méně produktivní než ženy bez dětí.

Nicméně nyní studie Federální banky Saint Louis (USA) uzavřela opak: být matkou zvyšuje produktivitu.

Cílem výzkumných pracovníků bylo pochopit dopad mít děti ve vysoce kvalifikovaných ženách jejichž práci je často obtížné posoudit na pracovišti. K tomu dospěli dotazníky k 30 000 ekonomům, z nichž jen 9 939 odpověděl. V těchto šetřeních byla produktivita měřena ve čtyřech různých měřítcích, které souvisejí s počtem akademických publikací, spojenými s kvalitou výzkumných časopisů, v nichž byly rozšiřovány.


Rodiče s více dětmi, produktivnější rodiče

Výsledkem této studie bylo zjištěno, že oproti tomu, co bylo tradičně považováno, pracující ženy s dětmi byly v průběhu 30leté kariéry více produktivnější než ženy bez dětí téměř ve všech obdobích. Navíc se tato produktivita vyvíjí exponenciálně: nejproduktivnější ženy jsou ženy, které mají dvě nebo více dětí; to znamená, více dětí, větší produktivita. Konkrétně nejvýznamnější rozdíl nastává v prvních pěti letech práce.

Podobně, u mužů, mít děti také překládá do zvýšení produktivity. Přestože tito rodiče s jedním dítětem mají stejnou produktivitu jako muži, kteří nemají děti, rodiče s více než jedním dítětem produkují více během svého pracovního života. Teprve v posledních letech pracovního života, které nemají více než jedno dítě (nebo vůbec žádné), znamenalo zvýšení produktivity mužů.


Momenty vyšší produktivnosti pro matky

Studie poukazuje na dva okamžiky, ve kterých mají ženy vyšší pracovní výkonnost v průběhu svého pracovního života. V tomto smyslu je třeba poznamenat, že tyto dva okamžiky, ve kterých pracující matka dosahuje vyšší produktivitu, se vyskytují těsně před porodem nebo dlouho poté, co se jejich děti narodily.

Naopak, v určitých okamžicích, například když děti jsou stále malé, produktivita je o 15 až 17% nižší než produktivita ženy bez dětí a o 5% méně rodičů. Navíc ty ženy, které jsou matky mladší 30 let, mají negativní vliv na jejich práci. Rovněž pro svobodné matky je účinek těhotenství negativní, stejně jako u mužů bez pevné pozice.

Profil matek s vyšší produktivitou

Výzkumníci ze samotné studie poukázali na několik proměn souvisejících s profilem žen, které je třeba vzít v úvahu při zkoumání výsledků. Zkoumané ženy splnily řadu vlastností:


- Ženy s vysokou kvalifikací. Studium na vysoce kvalifikovaných pracovnících, ženy s úplnou akademickou a odbornou formací.

- Plánované mateřství. Zkoumané ženy, které mají v úmyslu mít rodinu, tvrdí, svědomitě.

- Stabilní zaměstnání. Ženy, které chtějí mít více dětí, mají takovou práci, když mají stabilní zaměstnání a postavení v akademickém světě, což znemožňuje nerovné rovnání žen s dětmi.

Tento profil sledovaných matek naznačuje, že ženy, které chtějí mít děti, mohou při plnění těchto tří charakteristik přesměrovat svou profesní dráhu způsobem, který prospěje jejich rodině, a starat se o své děti tak, aby se nejméně ovlivnily jejich budoucí prací.

Patricia Núñez de Arenas

Video: Will automation take away all our jobs? | David Autor


Zajímavé Články

Změny u dětí od 6 do 8 let

Změny u dětí od 6 do 8 let

Mezi 6 a 8 lety se naše děti potýkají s primárním vzděláváním, ve kterém začínají jako děti s touhou číst a psát a opouštět ji tím, že otevírají dny dospívání. V těchto letech trpí řadou fyzických,...

Aktivity pro příjemné odpoledne doma

Aktivity pro příjemné odpoledne doma

Když se špatné počasí brání tomu, abychom si užívali venku a nutí rodiny zůstat doma, potřebujeme nápady, abychom strávili odpoledne zábavou. Navrhujeme tyto plány:1. Pečivo, Všichni mají rád...