Děti, které žijí v domácnostech, kouří kouřem mezi 60 a 150 cigaretami

The kuřák To nejen ohrožuje vaše zdraví. Všichni kolem něj a dýchají kouř vyhozený z cigaret také vyvstávají zdravotní problémy. To je jeden z důvodů, proč pediatři doporučují, aby tabák byl zakázaným prvkem v domácnosti a že ti rodiče, kteří ho konzumují, se vždy snaží dělat co nejvíce od svých dětí.

Připomínka, kterou sponzoruje Španělská společnost pro pneumologii a hrudní chirurgii ve své studii o expozici kouře. environmentální tabák od 0 do 3 let v "Prevence kouření". Zpráva, v níž je zřejmé, že děti v domácnostech s kuřáky trpí více infekcemi dýchacích cest a hospitalizací.


Vyšší zranitelnost

Přestože každá osoba vystavená kouřenímu trpí následky pasivního kouření, v případě dětí je zranitelnost větší. Jejich menší tělesný povrch a hmotnost spolu s množstvím hodin strávených doma (zejména v obdobích, jako je zimní období) zvyšuje pravděpodobnost výskytu respiračních onemocnění.

Posoudit účinky pasivního kouření v dětství, konkrétněji od 0 do 3 letbyla provedena průřezová retrospektivní studie na pediatrické primární péči v Artilleros Health Centre v Madridu, kde se zúčastnilo celkem 150 dětí, z nichž 56,7% bylo chlapců a dívek. 43,3% dívek


Z celkového vzorku, 43,3% představovalo vystavení vlivu kouře v životním prostředí, z toho 61,5% dětí a 38,5% dívek. Z dětí, které byly vystaveny pasivnímu kouření, bylo 56% dětí s kouřením, 27,8% pro matku s kouřením a 15% pro primární pečovatele.

Odhaduje se, že děti z domácností s kouřením obdrží každoroční celkovou dávku nikotinu, která se rovná kouření mezi 60 a 150 cigaret rok Osoby zodpovědné za tuto práci zdůrazňují další studie, ve kterých bylo prokázáno, že expozice tabákovému kouři v životním prostředí.

Pomoc a nemoci

Tato studie také potvrdila, že počet polovina epizod a konzultace s dětským lékařem o respiračních infekcích, mezi dalšími potřebami zdravotní péče, byly vyšší u dětí vystavených tabákovému kouři než u dětí, které neučinily. Tímto způsobem měly děti vystavené tabákovému kouři v prostředí průměrně 9,0 případů infekcí dýchacích cest ve srovnání se 7,4 dětmi, které nebyly vystaveny.


V průměru 11,8 konzultací pediatrům oproti 9,4 pacientům, kteří nebyli vystaveni riziku, průměrné postoupení na specializovanou péči 1,9 ve srovnání s 1,1 u pacientů, kteří nebyli vystaveni expozici; a průměrně 0,3 příjmu z infekcí dýchacích cest, což je také vyšší u dětí vystavených kouři, ve srovnání s 0,2 u dětí, které nebyly vystaveny kouření. Počet epizod infekcí horních cest dýchacích u exponovaných dětí byl vyšší než počet epizod, které nebyly vystaveny, ať již otec byl kuřák nebo matka kuřačka

V případě infekce dolních cest dýchacích byl statisticky významný pouze rozdíl v počtu epizod u dětí vystaveno a nebyl vystaven, když matka byla kuřák.

Damián Montero

Video: Kent Hovind - Seminar 1 - The Age of The Earth [MULTISUBS]


Zajímavé Články

Požádají o stažení WIFI ze škol

Požádají o stažení WIFI ze škol

Po instalaci sítě WIFI na většině škol, nyní žádá Živá nadace Zdravá nadace Odstraňte WIFI ze škol a že je nahrazena jinou technologií "která nezahrnuje zbytečné vystavení dětí potenciálně škodlivým...

Jíst během porodu má pro matku přínos

Jíst během porodu má pro matku přínos

Není popření, že okamžik narození Je to tak krásné, jak je někdy bolestné. Z tohoto důvodu vždy hledáme způsoby, jak tento proces usnadnit matce, nyní nová studie odhaluje, že jídlo během tohoto...

Kázeň pro teenagery, jak uspět

Kázeň pro teenagery, jak uspět

Dříve nebo později musí každý rodič sedět a mluvit se svým dítětem dospívající protože se choval nesprávně. Není to tak, že všichni mladí lidé jsou špatní, ale touha po objevení a nejistota tohoto...