Návrh vlády na lepší pochopení problémů dětství

Jaká pochybnost je, že péče o mladší generace je investicí do budoucnosti? Abychom mohli věnovat nejmenší zemi, je prvním krokem důkladně znát jejich problémy. Z Vláda Španělska a z tohoto důvodu zahájili iniciativu za účelem důkladného seznámení se s problematikou dětství a situace v tomto odvětví obyvatelstva.

To je to, co řekla vedoucí Vysokého komisaře pro boj proti dětské chudobě María Luisu Carcedovou během svého projevu ve Výboru pro práva dětí a mládeže Poslanecké sněmovny. Co je to metoda zvolené pro tento účel? Zahrňte do průzkumů populace připravených Národním statistickým ústavem INE, oddíl věnovaný dětem.


Dětský zákonodárce

Účelem tohoto opatření je zajistit, aby se stávající vláda stala "dětským zákonodárcem". Za tímto účelem se jedná o případ Spojené státy americké, země, která shromažďuje informace o mladších generacích, zejména těch odvětvích, která jsou vystavena riziku vyloučení, a která může zůstat pozadu, předvídání beznadějné budoucnosti.

"Hlavní dovednosti, kompetence a osobní vlastnosti, které definují naše schopnosti jako dospělé, aby fungovaly jako lidské bytosti byly v období dětství utvářeny a podporovány, "vysvětlil Carcedo během svého projevu, a tak vytvořil" specifické moduly "v průzkumech Národního institutu


Statistiky umožní, aby informace z první ruky o tom, že děti budou schopny vytvářet konkrétní politiky. "Zamýšlíme také rozvíjet nové nástroje shromažďovat empirické důkazy, které nám umožňují zhodnotit opatření zavedená v různých fázích jejich nasazení a jejich konečný dopad ve formě ukazatelů dobrých životních podmínek obyvatel, kterým jsou tyto iniciativy určeny ", uzavřela společnost Carcedo.

Význam dětství

Nejen, že současná vláda bere na vědomí význam dětství pro budoucnost společnosti. Organizace jako Unicef Také si pamatují hodnotu, kterou by měla být této skupině obyvatel přiznána. "Investování finančních prostředků, které jim pomohou plně realizovat svůj potenciál, je především morálním imperativem, ale investování do dětí je také důležité z praktického hlediska, neboť je prospěšné pro ekonomiky a společnosti."


"První ochranářskou ochranou musí být rodina. Akční plán Světového summitu, aby se jejich osobnost vyvíjel plně a harmonicky, děti by měly vyrůstat v rodinné atmosféře a v atmosféře radosti, lásky a porozumění ", vysvětluje UNICEF.

Všechny instituce společnosti musí respektovat úsilí co dělají rodiče a ostatní, aby se starali o děti v rodinném prostředí a starali se o ně a podporovali je. Úmluva o právech dítěte obsahuje podobné ustanovení.

Damián Montero

Video: Kam se ztratily atomové zbraně USA? - Proč to řešíme? #335


Zajímavé Články

Dospělí, proč nemluvíme stejným jazykem?

Dospělí, proč nemluvíme stejným jazykem?

Totéž se děje všem rodičům: jakmile se naše děti dostanou na jeviště dospívající, komunikace před jednoduchým a tekutým se stává velmi komplikovaným úkolem. Co se stane, možná nemluvíme stejným...

Nové závislosti: Internet a sociální sítě

Nové závislosti: Internet a sociální sítě

Obrovské výhody, že začlenění technologie do každodenního života lidí je nesporné. Děti, mládež a dospívající jsou zvyklí na to, že používají IKT od mladého věku, čímž normalizují jejich používání;...

Brzy v rodině, jak dostat všechno, aby jít dokonalé

Brzy v rodině, jak dostat všechno, aby jít dokonalé

Budík zhasne, začíná nový den a je třeba udělat spoustu věcí, jakmile položíte nohy na zem. Brzy V domácnostech může být docela chaotické, protože směs spánku a zpomalení těchto hodin způsobuje, že...