Fyzický trest nemá žádné výhody ve výchově dětí

Existuje mnoho způsobů, jak vychovávat děti od nejpřísnějších, až po tolerantnější a všichni dávají vzniknout různým typům rodičů podle modelu vzdělávání, který je třeba následovat. Nedávno se uskutečnilo několik studií, které zdůrazňují výhody různých stylů rodičovství a také další, které poukazují na negativní důsledky, které může mít fyzické postižení na děti.

Použití těchto postupů, které se snažíme vzdělávat ty nejmenší, je špatným rozhodnutím a to je naznačeno studiemi, které společně provádějí univerzity v Michiganu a Texasu. Ukazuje se, že výprask nejmenší nemá žádný pozitivní vliv na výchovu dětí.


Dlouhodobé důsledky fyzického trestu vůči dětem

Vědci diktovali nejen to spanking nepředstavují žádnou výhodu ve vzdělávání nejmenších, ale mají také dlouhodobé důsledky. Často se myslí na zranění nebo jiné zranění vyplývající z těchto praktik, avšak jen málo se přemýšlí o budoucnosti. S procházením dnů, měsíců nebo let děti projevují tyto účinky.

Tato dlouhodobá studie ověřuje vývoj tělesného trestu za 50 let. Minulé generace se silněji uchýlily k plácnutí a bičování, aby odstranily pozitivní chování. V jakém typu dospělých se tyto děti staly? Výsledky potvrdily přítomnost "nedobrovolných účinků" v těchto případech.


Ti dospělí, kteří dostali tento typ trestu během svého pobytu dětství, představovalo více antisociální chování a muselo představovat více případů duševních poruch, jako je deprese. V případech, kdy tito lidé založili rodinu, měli větší toleranci k přijetí pohromy nebo slapování jako reakci na špatné chování.

Přímé účinky fyzického trestu na děti

Ačkoli tato studie zjistila tyto dlouhodobé účinky fyzického trestu, od Save the Children Jsou to další bezprostřední důsledky:

- To poškozuje sebeúctu, vytváří pocit zdravotního postižení a podporuje negativní očekávání o sobě samém.

- Učí je, že jsou oběťmi. Útočící osoby je "neuspějí na život", ale jsou náchylnější k tomu, že se stanou oběťmi.

- Interferovat s jejich učebními procesy a vývoj jeho inteligence, smyslů a emocí.


- Naučíte se nerozumět. Tím, že vyloučí dialog a reflexi, brání tomu, aby vznikl příčinný vztah mezi jejich chováním a důsledky, které z něj vyplývají.

- Cítí se jim osamělost, smutek, opuštění.

- Zahrnují svým způsobem vidění života negativní pohled na druhé a společnosti jako hrozivého místa.

- Vytvořte stěnu, která zabraňuje komunikaci mezi rodiči a dětmi a poškozuje emocionální vazby vytvořené mezi oběma.

- Zneklidňuje to a chtějí se dostat pryč z domova.

- Chová více násilí. Učí, že násilí je vhodným způsobem řešení problémů.

Damián Montero

Video: ОТ АТЕИСТА К СВЯТОСТИ


Zajímavé Články

Potravinářská banka: kilo jídla, milión díky

Potravinářská banka: kilo jídla, milión díky

Máte nějakou představu o množství potravin, které na konci roku odpadáme? Nemluvíme pouze o potravinách, které zůstávají na desce, když se chystáme prasknout, ale o kilogramech masa, ryb, zeleniny...

Sleepwalking: co dělat, když je spícím dítětem?

Sleepwalking: co dělat, když je spícím dítětem?

Někteří lidé jsou schopni chodit a dělat činnosti, zatímco spí. Obvykle se probouzí uprostřed noci, vystupují z postele, chodí, jdou do koupelny, pijí vodu a dokonce opustí dům, zatímco jsou stále...

8 tajemství, které uspějí v ústní zkoušce

8 tajemství, které uspějí v ústní zkoušce

Ústní zkouška má něco špatného pověsti, voní autoritativní učitel a kostní předmět. Jak se blíží datum tohoto obávaného testu, není nikdo, kdo by neměl dostatek respektu, kdyby nebyl strach. Při...