Zmiňování ve Španělsku se zlepšuje, ale nestačí

V současné době smířit Práce a rodinný život se staly touhou, kterou hledá řada rodin. Touhou, pro kterou je mnoho práce, se zdá, že se situace v poslední době zlepšila. To je patrné v 2018 vydání Barometru smíření, které připravila nadace MásFamilia.

Práce, v níž se ukázalo, že Španělsko má hodně práce na dosažení evropské úrovně, je také zřejmé, že došlo k zlepšení, k němuž došlo v posledních letech. Závěry po analýze více než 90 sociálních a obchodních ukazatelů souvisejících s smírčí řízení.


Obnova po krizi

Analýzou ukazatelů souvisejících s dohodovacím řízením a jejich společným spojením s těmi z minulých let se v roce 2017 ocitlo všeobecné oživení v rámci obecného kontextu ve Španělsku. Ve srovnání s posledním barometrickým ukazatelem, předstih 3,2 bodů, což je zlepšení po ztrátě pozorované v době krize.

Zlepšení, která byla oceněna, se projevila jak v oblasti sociální ukazatele jako v podnikání. V rámci pracovního prostoru došlo ke zlepšení v řízení usmíření a rozmanitosti ve společnosti. Je třeba také poznamenat, že ačkoli byly tyto zlepšení zaznamenány, je třeba hodně pracovat nebo alespoň to vnímá občané, kteří věří, že situace v této věci se ve Španělsku zhoršila.


Dalším příkladem toho, jak je třeba zlepšit, je úroveň Španělska ve srovnání s Evropou. Sdílet data naší země s údaji jiných národů starého kontinentu je jasné, že smíření uvnitř našich hranic musí postupujte podle této cesty protože je daleko od průměru tohoto společného území.

"Celosvětový pokrok, který se projevuje ve výsledcích barometru, naznačuje, že jde správným směrem a společnosti v naší zemi podnikly velké kroky k pokroku v řízení smírčího řízení, ale údaje o sociálním vnímání naznačují, že stále existuje cesta. Fundación Másfamilia zopakuje náš závazek zvrátit tuto situaci a zajistit, aby pozitivní účinky smírčího jednání, které jsou již vnímány ve společnostech efr, mohou také překonat společnost jako celek ", uzavírá Roberto Martínez, ředitel iniciativy Efr a Nadace Másfamilia.


Správná cesta

Carlos Morán, ředitelka Lidských zdrojů a organizace Cepsa (spolupracující společnost v této zprávě) naznačuje, že výsledky této zprávy ukazují, že práce směřuje správným směrem. "se zlepšením údajů o barometru zjistíme, že fungují smírčí opatření a to nás vyzývá k tomu, abychom pokračovali v této činnosti, protože jsme přesvědčeni, že investice do smírčího řízení dělají v uspokojení, motivaci, angažovanosti, pověsti a, tedy účinnost na všech úrovních v rámci organizací, "uzavírá Morán.

Tímto způsobem, co je třeba učinit, Roberto Martínez poukazuje na to, že nejen společnosti musí pracovat, aby dosáhly ideální úrovně smíření. Na tuto misi se také musí účastnit rodiče, protože osobní rozhodnutí , které jsou přijímány v každé rodině, mají vliv na smír.

Damián Montero

Video: Zday 2010 "Social Pathology" Lecture, by Peter Joseph


Zajímavé Články

Změny u dětí od 6 do 8 let

Změny u dětí od 6 do 8 let

Mezi 6 a 8 lety se naše děti potýkají s primárním vzděláváním, ve kterém začínají jako děti s touhou číst a psát a opouštět ji tím, že otevírají dny dospívání. V těchto letech trpí řadou fyzických,...

Aktivity pro příjemné odpoledne doma

Aktivity pro příjemné odpoledne doma

Když se špatné počasí brání tomu, abychom si užívali venku a nutí rodiny zůstat doma, potřebujeme nápady, abychom strávili odpoledne zábavou. Navrhujeme tyto plány:1. Pečivo, Všichni mají rád...