Vzdělat empatii v boji proti šikanování

Šikana se stala bodem, který se má řešit v oblasti vzdělávání. Ukončení těchto praktik je záležitostí učitelů, rodičů a jejich vrstevníků. Mnoho nástrojů navrhovaných ke snížení sazeb registrovaných v rámci této problematické situace, jako je to navrhované Španělská asociace důvěry.

Návrh, který se projeví v projektu Vědomé školy kde je navrhováno vzdělávání založené na empatii a rozvoji kognitivních dovedností jak ve škole, tak v rodině. Jejich schopnost zvládat emoce, na straně obětí, vědí, jak rozpoznat jejich bolest a nechat je vědět lidem blízkým jim a stalkerům, aby pochopili zlo, které dělají svým společníkům.


Emocionální regulace

Cílem tohoto emočního vzdělávání je regulace pocitů člověka. Za to program navrhuje čtyři základní body, kterými by to mělo být dosaženo řízení Emocionální:

- Zaměřte se. Výcvik v oblasti pozornosti přímo ovlivňuje zlepšení vnímání, schopnost koncentrace, odolnost vůči rozptýlení a vytrvalost a jasnost cílů.

- Uklidněte se. Díky stabilitě pozornosti, sebeuvědomění a otevřenému postoji zvědavosti a přijatelnosti se dosáhne klidu a vyrovnanosti. Zvyšuje odolnost proti stresorům a schopnost reagovat místo toho, aby reagovala automaticky v obtížných situacích.


- Soucit. Jedná se o specifický trénink v afektivním aspektu Mindfulness. Jedná se o to, aby učitelé, rodiče a učitelé vyvíjeli laskavost, něžnost, péči a náklonnost k sobě, zvláště když vnímali, že selhávají, selhávají, ztrácejí nebo se cítí neadekvátní. Specifické cvičení se používají k rozvoji bezpodmínečného přijetí sebe a ostatních.

- Připojení. Je odvozen od předchozích dovedností a rodí se z pocitu rovnosti a propojení se životem as ostatními (koncept sdílené lidskosti.) S touto prací se zlepšování osobních vztahů dosahuje tím, že se kultivují vlastnosti empatie, podpory, pomoci a spolupráce s ostatními dětmi as dospělými.

Konečným cílem je pochopit, že frustrace a jiné negativní pocity v nejmenším musí být channeled jinými způsoby. Namísto potrestání svých vrstevníků k řešení těchto problémů se musí naučit zvládat své emoce.


Práce na empatii

Tento program není první, která ovlivňuje důležitost empatie v boji proti šikaně. Od Nadace pro pomoc ohroženým dětem a dospívajícím, ANAR, je navrženo pracovat na této dovednosti. Tento organismus zdůrazňuje tyto body jako nejdůležitější pro toto učení:

- empatie usiluje o uspokojivé osobní vztahy a pomáhá nám porozumět potřebám a pocitům druhých.

- Existuje vztah mezi drobnými agresory a obtížemi v tom, že se dostáváme na místo druhého.

- Snadnější útok na osobu bez ohledu na to, jak se cítí, nebo na důsledky těchto činů na straně druhé.

K těmto účelům mohou učitelé a členové rodiny pracovat v těchto oblastech:

- Identifikujte a rozpoznávejte různé emoce v sobě i v jiných, a také o nich mluvte.

- Získávat děti, aby respektovaly pocity, názory a potřeby ostatních.

- Učte je, aby se aktivně poslouchali a projevovali zájem o ostatní.

Damián Montero

Video: Dominion (2018) - full documentary [Official]


Zajímavé Články

Muzea v romantických domech a palácích

Muzea v romantických domech a palácích

Není pochyb o tom, že muzea jsou ideálním místem pro obohacení dětí kulturně a mohou být velmi zajímavé, pokud uspořádáme návštěvu a přemýšlíme o nich. Z tohoto důvodu navrhujeme trasu přes dvě různá...

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

6 tipů, které mají zabránit onemocnění na dovolené

Svátky jsou okamžikem, kdy si po ročním období práce a studia můžete užít zasloužený odpočinek. Všichni se těšíme na příchod těch nejlepších letních dnů, které jsme se pravděpodobně připravovali na...