Opatření k oživení koncepce rodiny v Evropě

Evropa dnes žije demografickou zimu. Existuje mnoho důvodů, které vedly k poklesu mateřství, stárnutí obyvatelstva a v některých případech je dokonce obtížné změnit generace. To je důvod, proč se mnoho agentur věnuje analýze situace a snaží se najít řešení tohoto problému problematické.

Mezi ně patří Institut pro politiku rodinné politiky, IPF, který analyzuje demografickou evoluci ve Španělsku av Evropě. Kontext, v němž se populace rozrostla, se projevila díky příchodu imigrantské populace, avšak potvrzuje stárnutí osob narozených v tomto kontinentu v posledních letech a pokles osob mladších 15 let.


Stárnoucí kontinent

Údaje, které nabízí IPF, ukazují, že více než 23 milionů mladých lidí za posledních 35 let a v současné době představují pouze 15,6% populace. Na opačné straně stolu je 1 z 5 Evropanů (19,2% obyvatel) více než 65, což je více než 97,7 milionů lidí.

To znamená, že starší obyvatelstvo 80 let dosahuje 25 milionů lidí a již představuje 5,1% populace. Každý den v Evropě je pod věkem 15 let 433 nových osob. Naopak, je více než 4 766 lidí starších 65 let. Stručně řečeno, již je o 18 milionů lidí více než 65 let než lidé mladší 15 let.


Při pohledu na případ Španělska je tato země vedle Itálie země Evropské unie s nejvyšší očekávanou délkou života (83,5 let oproti 83,4 sousedů kontinentu). Něco, co společně s poklesem porodnosti způsobilo stárnutí obyvatelstva.

Pokud je tento trend zachován 2050 evropská populace bude velmi stará. Odhaduje se, že pro každé 2 starší osoby bude 1 mladý člověk. Téměř 1 ze 3 lidí (28,5% populace) bude nad 65 let (150,6 milionů).

Jak změnit tuto budoucnost

IPF poukazuje na následující návrhy na zvrácení situace a opětovnou důležitost hodnoty rodiny, umožňující opětovné naplnění narození v Evropě:

- Podporovat práva rodiny.

- Začlenit "rodinnou perspektivu" při přijímání zákonů. Vlády musí mít na paměti, že sázení na rodinu není nákladem, je to investice.


- Znovu objevit koncept rodiny a rozpoznat ji jako základ a základ společenské struktury.

- Obnovte význam a společenské funkce rodiny. Jádro přenosu hodnot jako solidarity, empatie a pedagoga.

- Zvažte rodinu a mateřství jako základní pilíře společnosti.

- Provádět skutečnou a účinnou komplexní podpůrnou politiku pro rodinu. Kloubené a globální opatření, která pokrývají všechny aspekty, které se přímo nebo nepřímo týkají rodiny, jako jsou sociální, právní, institucionální, administrativní, ekonomické, fiskální nebo mediální aspekty.

Damián Montero

Video: Peter Joseph: Zeitgeist: The Movie (REPROCESSED) + CZ, EN


Zajímavé Články

Potravinářská banka: kilo jídla, milión díky

Potravinářská banka: kilo jídla, milión díky

Máte nějakou představu o množství potravin, které na konci roku odpadáme? Nemluvíme pouze o potravinách, které zůstávají na desce, když se chystáme prasknout, ale o kilogramech masa, ryb, zeleniny...

Sleepwalking: co dělat, když je spícím dítětem?

Sleepwalking: co dělat, když je spícím dítětem?

Někteří lidé jsou schopni chodit a dělat činnosti, zatímco spí. Obvykle se probouzí uprostřed noci, vystupují z postele, chodí, jdou do koupelny, pijí vodu a dokonce opustí dům, zatímco jsou stále...

8 tajemství, které uspějí v ústní zkoušce

8 tajemství, které uspějí v ústní zkoušce

Ústní zkouška má něco špatného pověsti, voní autoritativní učitel a kostní předmět. Jak se blíží datum tohoto obávaného testu, není nikdo, kdo by neměl dostatek respektu, kdyby nebyl strach. Při...