Obnovit tresty za prodej alkoholu nezletilým v kultuře, aby se zabránilo jejich spotřebě

Zabraňte spotřebě alkoholu ze strany dospívajících předpokládá společný cíl celé společnosti v současné době. K tomu není třeba pouze propagovat kampaně, které poukazují na nebezpečí jejich spotřeby nápoje, ale musí být také navrženy alternativy k těmto nebezpečným praktikám. Nabídka volného času, která zabírá čas mladých lidí.

Implementace těchto alternativ je investicí ze strany veřejných orgánů, což je odpad z Nadace pro pomoc proti drogové závislosti, FAD, navrhnout, aby byly uhrazeny peníze vybírané sankcemi uloženými pro podniky, které prodávají alkoholu pro nezletilé.


Zdravější nabídka volného času

Během dnů Mobilizace alkoholu a nezletilých, kterou organizuje FAD, navrhuje přeměnu nabídky volného času. Příkladem je vytvoření botellódromos, prostor nabízených pro konzumaci alkoholu mladými lidmi, kteří jsou řízeni orgány, aby se staly místy, kde mohou dospívající osoby rozvíjet zdravější činnosti.

Aktivity, které mohou být pokryty místními sankcemi, které loví alkohol maloletým. V tomto smyslu jsou také veřejné orgány požádány o zvýšení těchto pokut. Také žádá o práva regulovat prodej a spotřebu těchto nápojů státní povahy dohodnutých pokud možno správními orgány a občanskou společností, což vede ke stejnému předpisu pro všechny se schválenými protokoly akcí.


V tomto ohledu se žádá, aby provedla podrobnější analýzu potřebám adolescentní socializace, stejně jako hledání identity, potřeba patřit ke skupině a sociální integrace. Umožněte mladým lidem, aby zjistili, kdo jsou přes prostory, kde jsou nabízeny zdravější alternativy k konzumaci alkoholu a kde mohou najít přátele se společným vkusem.

Další navrhovaná opatření

Ve Dne mobilizování alkoholu a nezletilých také navrhl další opatření s cílem regulovat spotřebu těchto nápojů u dospívajících a zabránit těmto vysoce rizikovým činnostem:

- Vyhněte se sponzorování alkoholických nápojů při akcích nebo činnostech zaměřených na nezletilé.

- Zvýšit dostupnost nebo přístup mladistvých k alternativním nabídkám volného času. Některé návrhy jsou kartičkou neplnoletých osob s rozsáhlými slevami nebo bez určitých návrhů nebo podporují jejich aktivní a přímou účast v návrhu návrhů.


- Rozvoj podpůrných politik pro sdružení mládeže:

- Rozvoj intervencí zaměřených na zvyšování povědomí a reklamních kampaní v zábavních prostorech pro mládež: koncerty, sporty, místní festivaly, kina atd.

Damián Montero

Video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011


Zajímavé Články

Nový Ford S-Max: inteligentní funkce

Nový Ford S-Max: inteligentní funkce

Nový Ford S-Max je představen jako sedmimístný MPV , který se znovu objeví s úplným množstvím inteligentních řešení, která budou řízení.Během uplynulého léta prodala společnost Ford - z 26 900 eur -...

Fráze byste se neměli vyptávat svým dětem

Fráze byste se neměli vyptávat svým dětem

Jazyk je jedním z nejmocnějších nástrojů komunikaci, Prostřednictvím řečového zákona se vyjadřují hodnoty, jsou známy nápady atd. Pomocí tohoto mechanismu můžete také vytvářet velmi zvláštní vztahy s...

První přátelé v raném dětském vzdělávání

První přátelé v raném dětském vzdělávání

Když dítě začne chodit do školy, bude muset otevřít nové lidi. Až dosud jsme byli rodiči jeho nejlepšími kamarády a nepotřeboval kdokoliv jiný, aby měl dobrý čas. Nicméně v v této fázi, která začíná,...

Pravidla doma, jak je vystavovat a které si pamatujete

Pravidla doma, jak je vystavovat a které si pamatujete

Jak se rozhodnout, co je špatně a co je dobré? Jak definovat, co lze udělat a co nelze udělat? The pravidel Jsou dobrým nástrojem k vytvoření hranic v každé komunitě a rodina není výjimkou. V každém...