Světový den mládeže, co se slaví

V kalendáři je mnoho zvláštních dat. Od narozenin rodiny k jiným dnům označeným jako Vánoce nebo výročí, v případě párů. Dalším příkladem je 12. srpna, datum, kdy Světový den mládeže, což je bod v kalendáři, který si přeje pamatovat na 1 800 milionů mladých lidí žijících ve světě.

Datum, které se v roce 2018 zaměřuje na "Bezpečné města a bezpečné veřejné prostory"Připomínáme, že je důležité, aby měl tento sektor obyvatelstvo oblasti, kde se mohou vyvíjet bez jakéhokoli problému a bez rizika.

Původ tohoto dne

Odkud je oslavován Světový den mládeže? Bylo to v roce 1999, kdy valné shromáždění UN že 12. srpna bude každoročním oslavou na podporu role mladých lidí jako zásadních partnerů v procesech změn a vytvoření příležitosti k zvyšování povědomí o výzvách a problémech, jimž čelí.


Tuto důležitost vysvětluje přítomnost 1 800 milionů mladých lidí 10 a 24 let věku Je to největší mládežnická populace v historii, nicméně tato základní etapa vývoje každého člověka se pro mnohé lidi tohoto věku stává velmi těžkým obdobím.

Z tohoto důvodu se v tomto roce 2018 Světový den mládeže zaměřuje na tvrzení o bezpečných prostorech. V současné době mladí lidé tráví svůj čas v prostředích, které se nehodí civility, které jim dávají příležitost účastnit se sportovních a jiných aktivit volného času ve své komunitě.

Navíc se tento nárok na bezpečné prostory soustřeďuje také na digitální prostředí kde mohou bezpečně komunikovat s ostatními lidmi a vyhnout se problémům, jako je kyberšikana nebo péče o děti. Navrhovaná myšlenka spočívá v kontextu, který posiluje respekt a sebeúctu.


Mládež a rozvoj

Mládež je rozhodujícím momentem ve vývoji každého člověka. V těchto letech jedince jede od dětství k dospělému. Z tohoto důvodu je důležité v této fázi předat dobré hodnoty, abychom je mohli vycvičit. Z Obra Social de la Caixa Jsou uvedeny následující údaje:

- Autonomie. Jak již bylo řečeno, mládí je fáze, ve které se dítě připravuje na dospělé. Z tohoto důvodu je velice důležité, aby se nabývalo hodnoty autonomie a sebejistoty.

- důvod a dialog. Chcete-li spravovat problémy dospělou cestou, je vždy lepší použít důvody, než abyste byli unaveni emocemi.

- Hodnota peněz. Být dospělým znamená také řídit rodinnou ekonomiku. Vyučování hodnoty peněz pomůže nejmladším zvládnout toto pole.

- Respekt a tolerance. Být dospělým znamená být integrován do heterogenní komunity, kde respekt k ostatním a tolerance jsou důležité pro dobré soužití.


- Důležitost rodiny. Mládež předpokládá distancování rodiny. Dospělí začínají získat autonomii. Vzpomínka na důležitost tohoto jádra, aby se opírala o těžké časy, je zásadní.

Damián Montero

Video: Světový den mládeže pražské arcidiecéze 2016


Zajímavé Články

V lásce: nový rok, nový život!

V lásce: nový rok, nový život!

Chesterton napsal: "Cílem je mít Nový rok není to, že máme nový rok, je to, že musíme mít novou duši. "Můžeme se ptát: Jak může být nová láska? Jak může být láska s láskou ke kvalitě?Láska je...

Den adoptivního otce

Den adoptivního otce

The Den otců Je to slavnostní termín pro všechny rodiče bez výjimky, je to výmluva, abychom uznali roli, kterou hrají všichni naši rodiče po celý život. Ale co se stane, když dítě má dva rodiče? Co...

Smartphony a tablety, malé obrazovky, velká rizika

Smartphony a tablety, malé obrazovky, velká rizika

Jsou ti, kteří nazývají nová generace "digitálními domorodci". Termín, který odkazuje na snadnost, kterou mladiství dnes mají k řízení zařízení, jako jsou počítače, tablety a smartphony, Zvláště...

Ranní jídlo, riziko pro zdraví

Ranní jídlo, riziko pro zdraví

Existuje několik základních potřeb, které musí člověk splňovat: spát, pití, jít do služby a jíst, Ale kdyby všichni byli uspokojeni v okamžiku, kdy se posadili? Odpověď zní ne, přinejmenším co se...