WHO dává větší pozornost matce v boji proti bolesti při porodu

The narození je to tak krásný proces, jaký je složitý. Mnoho rozhodnutí musí být učiněno během trvání porodu, kdo by je měl vzít? Ačkoli je třeba vzít v úvahu lékařské stanovisko, nemůžeme popřít, že vize matky má v této době také hodnotu. Z tohoto důvodu, Světová zdravotnická organizace, WHO, dává větší důraz na rozhodnutí žen ve svých nových pokynech.

Celkem 56 nových návrhů, které tvoří pokyny, jejichž cílem je poskytnout větší hodnotu názorům matky, pokud jde o kontrolu bolesti v narození odkazuje. Cílem WHO je zabránit technikám, jako je dodávka oxytocinu, způsobit dilataci a někdy se nedoporučuje, protože ve většině případů způsobuje špatný zážitek u žen.


Každé zrození je svět

První věc, kterou WHO zdůrazňuje v těchto pokynech, je, že každé narození je jiným případem a že normy musí přizpůsobit pro každý případ. Tyto pokyny proto musí brát v úvahu názor matky k lepšímu vyhodnocení situace. Příkladem je rychlost dilatace, která byla do dnešního dne brána v úvahu, ale která nikdy není známkou špatného plnění, pokud se tímto způsobem nezlepší.

Tyto nové pokyny stanoví, že jakmile krk dělohy rozšiřuje se o pět centimetrů až do úplného otevření, práce by neměla trvat déle než 12 hodin u prvního dítěte a 10 v druhém porodu. S těmito novými pokyny je také zamýšleno, aby názor matky byl použit při rozhodování o tom, kdy mají pokračovat intervence, jako je epiziotomie nebo císařský řez.


Tento poslední typ zásahu se podle názoru WHO opakovaně provádí bez zohlednění každého případu jednotlivě, Vidění, které může matka v tomto ohledu poskytnout, je třeba vzít v úvahu při rozhodování o tom, kdy někteří z těchto technik přicházejí, ať už je to dodávka oxytocinu nebo chirurgický zákrok. Odborníci této agentury rovněž poukazují na to, že je důležité posoudit, jaký typ důsledků může mít matka na tento typ rozhodnutí.

Pokyny WHO

To jsou pokyny, které WHO dává gynekologům a porodníkům, které vedou práci:

- Ženy, které podstupují práci, zejména s oxytocinem, by neměly být ponechány bez dozoru.

- Pokud se oxytocin používá k jízdě, je třeba pečlivě kontrolovat rychlost intravenózní infuze. Toto opatření je mimořádně důležité v těch případech, kdy se gravitační kapky používají k podání intravenózní infuze.


- V případech, kdy se používá oxytocin, je třeba věnovat pozornost chladicímu řetězci tohoto produktu.

- Doručování práce by mělo být prováděno v pečovatelských střediscích, kde jsou k dispozici vhodné zdroje pro pravidelnou kontrolu srdeční frekvence plodu, léčbu potenciálních nežádoucích účinků postupu (např. Tokolýza pro hyperstimulaci) a řízení nemožnosti dosažení vaginální dodávky včetně císařského řezu.

Damián Montero

Video: Dominion (2018) - full documentary [Official]


Zajímavé Články

Dyslexie, porucha čtení, kterou AEP vidí

Dyslexie, porucha čtení, kterou AEP vidí

Děti mohou při svém učení narazit na řadu problémů. Jedním z nich je dyslexie, což činí čtení opravdového pekla, protože slova nebo dopisy jsou v jejich myslích neuspořádané a způsobují jim, že...

Být optimista zvyšuje očekávanou délku života

Být optimista zvyšuje očekávanou délku života

Myslet si, že všechno bude v pořádku a jedná s jistotou, když vzniknou potíže, je nejúčinnější možností psychologie, protože pomáhá našemu tělu a mysli fungovat lépe. Bylo prokázáno, že je...

Jarní asténie a výkon: 5 tipů, jak bojovat proti ní

Jarní asténie a výkon: 5 tipů, jak bojovat proti ní

The jarní asténie je stav známý jako typ "sezónní afektivní poruchy", jejíž symptomy obvykle zahrnují ztrátu chuti k jídlu, zvýšení srdeční frekvence a periferní cirkulace, neklid, propláchnutí ......